PERSONPROFIL

Søren Jakobsen

Vores Allerød

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 20. september 1977 I et forhold 2 børn

E

Søren Jakobsen var i år 2017 kandidat for Vores Allerød til kommunalvalget i Allerød kommune. Søren Jakobsen blev ikke valgt ind.

Han er næstformand i partiet.

Søren Jakobsen er uddannet bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervsakademi og bachelor i Ledelse og Strategisk organisationsudvikling fra Copenhagen Business School. Til daglig arbejder han som drift- og programchef i virksomheden Dansk Beredskabskommunikation.

Privat er han far til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 79 Vores Allerød in total 809

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg har oplevet hvordan skole- og børneområdet er blevet kørt i sænk gennem de seneste år. Jeg ønsker at Allerød igen bliver den bedste børne-kommune i Danmark. På den måde kan vi tiltrække nye borgere der kan fremme Allerød.

Jeg ønsker et forhøjet fokus på etablering af liberalt erhverv og for alt i verden arbejde imod tungt industri i Allerød kommune.

Jeg ønsker en samlet kommune hvor der er fokus på helheden af kommunen og ikke enkeltstående sager. En kommune hvor bredt samarbejde, også med borgerne er i fokus.

Borgerne skal forstås - ikke belæres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør lave et område i Allerød der fungere som et ungdomscampus med udskoling og ungdomsuddannelser. Og lade de eksisterende skoler været skoler med 0. til og med 6.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal satses på liberalt erhverv der skaber mange arbejdspladser, såsom software virksomheder. Der skal arbejdes imod tungt industri og erhverv.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges penge på at forbedre de nuværende tilbud ved at bygge nyt og dermed nedbringe driftsomkostningerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der ydes den rigtige indsats i forhold til integration er flygtningene ikke et problem for lokalsamfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal gå efter en klassestørrelse på 24 elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan udvikle kommunen bedre ved at effektivisere og bevare skatten som nu, da det kan bringe den nødvendige velfærd til kommunen.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gøres en indsats i forhold til at få unge ud i arbejde i lokalsamfundet. Så de på den måde føler sig som en del af lokalsamfundet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal afsættes penge til sikre skoleveje og cykelstier til og fra lokalområderne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer helt an på hvilket erhverv der er på tale.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der arbejdede mere med at få flygtninge integreret i virksomheder og i skoler.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at jo mere ressourcestærk du er som ældre, jo mere ønsker man selv indflydelse på den ældrepleje man skal have og finder nødvendig.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal lægge mange kræfter i st tiltrække liberalt erhverv, da der er en stor gevinst for kommunen at hente her.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Næstformand i Vores Allerød

Uddannelse

Bachelor/HD i Ledelse og stategisk organisationsudvikling + Bygningskonstruktør Copenhagen Business School + Københavns Erhvervsakademi for byggeri og anlæg

Erhvervserfaring

Drift & Program Chef Dansk Beredskabskommunikation A/S
E

Politiske hverv

Næstformand i Vores Allerød

Uddannelse

Bachelor/HD i Ledelse og stategisk organisationsudvikling + Bygningskonstruktør Copenhagen Business School + Københavns Erhvervsakademi for byggeri og anlæg

Erhvervserfaring

Drift & Program Chef Dansk Beredskabskommunikation A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet