PERSONPROFIL

Pelle Grønskov Petersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 24. oktober 1991 i Glostrup Hospital Single

C

Pelle Grønskov Petersen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Vallensbæk kommune. Pelle Grønskov Petersen blev ikke valgt ind.

Til daglig driver han Grønskov service som leverer bilpleje, rengøring og haveservice til private og erhverv. Derudover arbejder han med Kvalitet, Lean og Produktion i en ingeniørvirksomhed.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 14 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Skat
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Sommeren 2018 bliver uddannet Produktionsingeniør - fra netop dette forløb vil jeg kunne medbringe mange nyttige værktøjer, viden og erfaring til det kommunale arbejde jeg vil bidrage med. Jeg har speciale i Kvalitetsikring, Lean og management. Mit bidrag som medlem i kommunalbestyrelsen vil absolut føre til at borgere i en større grad have mulighed for at blive hørt!
Derudover er jeg selvstændig, driver af en servicevirksomhed.

Jeg har hovedsageligt 4 mærkesager, som jeg forklare om på min facebookside, Pelle Grønskov Petersen:

-- Bedre vejledning i folkeskolen --
Det er vigtigt at vi i Vallensbæk fokuserer på de elementer som giver eleverne mod og lyst til at gå i skole, og uddanne sig efterfølgende. Det er vigtigt at skolelærerne ikke kun fokusere på karakterer og resultater, men at de også vejleder eleverne på en måde, så de får et positivt skub, i stedet for at opleve nederlag.

-- Optimale klubtilbud for byens unge --
Byens unge skal have lyst til at benytte sig af klub-tilbuddene. Derfor må vi løbende følge med udviklingen og have fokus på at skabe de mest attraktive aktiviteter og tilbud, så de unge har lyst til at deltage.

-- En Kommune i vækst --
Vallensbæk er en dejlig kommune, og det skal den blive ved med at være. Derfor må vi løbende sørge for at Vallensbæk fremstår som en effektiv og fornuftig kommune både for besøgende og borgere.

-- Fra Kommune ud til borger --
Kommunen er til for borgerne. Derfor er det vigtig at kommunen har en hurtig og effektiv kommunikation med borgerne, og at kommunen har et højt serviceniveau indenfor ældrepleje, beskæftigelse, erhverv, institutioner, borgerservice etc.

Uanset hvilket emne der er tale om, børn, unge, foreningsliv, ældre osv. er det vigtigt for mig at vi i Vallensbæk altid har for øje at servicen sker på et højt niveau, og samtidig sørger vi for løbende forbedringer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er forpligtet til at gøre en indsats mod den støj som plager vore borgere. Det er efter min mening vigtigt at man bruger rettidig omhu på at undersøge hvilken løsninger der giver den bedste effekt - støjvold, støjmur, støjværn osv. Uanset hvad, det bliver ikke gratis - derfor overvejende enig i at kommunen skal investere penge dog uden at jeg ved hvor mange det er.

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har pligt til at gøre en indsats, og alle er ansvarlig for sin egen lykke. Om man har et arbejde eller ej, afhænger af sin egen indsats. Der er mange gode og spændende virksomheder i Vallensbæk, men ofte arbejder folk i en anden by end de bor i. Jeg mener dog vi er heldige med de muligheder vi har i Vallensbæk!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

KU Formand

Uddannelse

Produktionsingeniør DTU Ballerup

Erhvervserfaring

Selvstændig Grønskov Service
C

Politiske hverv

KU Formand

Uddannelse

Produktionsingeniør DTU Ballerup

Erhvervserfaring

Selvstændig Grønskov Service

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet