PERSONPROFIL

Noura C. Bendali

Nationalpartiet

Spidskandidat i København

Født 22. august 1969 i Marokko Single 5 børn

N

Noura C. Bendali var i år 2017 kandidat for Nationalpartiet ved Kommunalvalget i København kommune. Noura C. Bendali blev ikke valgt ind.

Noura C. Bendali er født i Marokko og kom til Danmark som 2-årig. Hun har gået på den franske skole på Frederiksberg, hvor hun også blev student. I år 2000 blev Noura C. Bendali uddannet Jordemoder og har siden arbejdet som jordemoder på fuldtid. Hun har herefter taget en efteruddannelse som Sonograf (skanning jordemoder) og arbejder både med ultralyd hvor jeg skanner gravide og er på fødegangen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 993 Nationalpartiet in total 1429

Mærkesager

  • Sundhed
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg er selv offentlig ansat og gennem de sidste par år har besparelserne ramt os og patienterne/børnene og de ældre hårdt. Der skal tænkes nyt, vi kan ikke løbe hurtigere det er mennesker det drejer sig om.
Så vil jeg også kigge lidt på bandekriminalitet og mener at det er vigtigt at vi først og fremmest forebygger "lillebror effekten" og arbejder målrettet på at få løst bandekonflikten. København skal være tryggere og mere sikkert at færdes i.
Jeg vil også se på om man ligesom i Sverige kan tilbyde eleverne et gratis måltid mad på skolen og på den finske model med kortere skoledage og bedre faglighed.
Vi skal hjælpe de social svage især hjemløse. Vi går den kolde tid i møde og de tomme kirker kunne bruges til at servere et måltid mad og når det er rigtig koldt også tag over hovedet indtil de hjemløse får et sted at bo.
Ligesom i Hvidovre hvor de for 1 gangs gravide har et tilbud til dem fra de er gravide til de børnene er 1 år gammelt. Det skal vi også indføre i København.
Vi skal bekæmpe forureningen, skabe flere grønne områder og nedsætte trafikken. Måske hvis man nedsætte prisen for offentlig trafik i myldretiden vil det være en motivation for at lade bilen stå.
Vi skal bygge kreativt fremover dvs at vi skal bygge boliger hvor vi kan blande generationerne lidt mere sammen i stedet for at have dem adskilt hver for sig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Medlem af Nationalpartiet

Uddannelse

Jordemoder og Sonograf Jordemoderskolen i København

Erhvervserfaring

Jordemoder Offentlig ansat
N

Politiske hverv

Medlem af Nationalpartiet

Uddannelse

Jordemoder og Sonograf Jordemoderskolen i København

Erhvervserfaring

Jordemoder Offentlig ansat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet