PERSONPROFIL

Niels Boye

Levende Landsbyer

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 15. juni 1960 i Stevns Single 2 børn

L

Niels Boye var i år 2017 kandidat for Levende Landsbyer ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Niels Boye blev ikke valgt ind.

Han er formand for listen.

Niels Boye er uddannet kandidat i politik og administration fra Roskilde Universitet. Han arbejder til daglig som jobvejleder i Københavns Kommune. Han har tidligere arbejdet som leder i det offentlige og halvoffentlige i over ti år, hvor han arbejdede med beskæftigelse, integration og uddannelse, og han har arbejdet som bl.a. HR-konsulent, stress-coach og ungekonsulent.

Privat er Niels Boye bosat i Lejre Kommune og far til to.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 39 Levende Landsbyer in total 265

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

* Levende skoler i levende landsbyer - ikke flere skolelukninger
* Levende laboratorium for udvikling af landsbyer og lokale løsninger
* Langsigtet planlægning der understøtter byernes udvikling
* Politisk fokus på landsbyer - politisk udvalg for landsbyudvikling, erhvervsudvikling og turisme samt nedsættelse af underudvalg med repræsentanter fra landsbyerne
*Decentralisering fremfor centralisering - og stop for nedlæggelse af institutioner
* Arkitektkonkurrence for fremtidens landsbyer med fokus på samspil med eksisterende bebyggelse
* Levendegørelse af Lejres stolte historie i skoler og som indsatsmål for øget turisme og erhvervsindsats
* Fortsætte med økologi og bæredygtighed og fokus på gode fødevarer
* Etablering og understøttelse af lokale fællesskaber hvor unge såvel som ældre kan mødes
* Farvel til blokpolitik og goddag til grundigere beslutninger og reel borgerinddragelse
* og generel innovation og udvikling af ydelser

Vi er tværpolitiske og har fokus på resultater og på at skabe bedre beslutninger - og vi peger gerne på os selv som borgmesterkandidater. Lejre har brug for nogen der kan samle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og de skal placeres over hele kommunen. I første omgang vil vi prioritere de fire byer med landsbyskoler.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke nogen oplagt borgmesterkandidat så på den måde bliver det et spændende valg. Carsten har gjort det rimeligt, men jeg bryder mig ikke om hans polemiske måde at leve kommunalbestyrelsesmøderne og jeg bryder mig ikke om flertalsblokkens manglende imødekommenhed. Vi er tværpolitiske og mener der er behov for en ny måde at gøre tingene på. Bliver vi valgt stiller vi gerne op som borgmesterkandidat på at samle kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er svært, men reelt er den kollektive trafik kørt meget ned, og meget tyder på at det giver mere mening at satse på biler og specielt tror vi der er et kæmpe perspektiv i selvkørende biler. Det vil gøre afstanden til København og mange arbejdspladser mindre betydningsfuld og dermed gøre Lejre mere attraktiv.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er lige vedtaget en helt ny sortering, så vi vil tillade at få det til at fungere inden vi sætter nye mål.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der er et kulturtilbud i Lejre, som understøtter mange af de lokale aktiviteter og ildsjæle. Vi skal ikke konkurrere med de store byer, men satse på intense og kreative tilbud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg opfatter resurser som medarbejdere, og jeg tror at vi kan spare penge ved at få brudt den sociale arv for unge. Det kan derfor give mening at sænke sagsantallet og blive bedre til helhedsorienteret indsats.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er et problem, er det fordi vi ikke har været gode nok. Lejre har været god til at få flygtninge i job og det skal fortsætte, og vi skal være meget opmærksomme på at vi ikke skaber sociale klienter.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har set nogle kedelige konkurser og ældreplejen er skåret meget de seneste år. Det ønsker vi ikke skal ske i Lejre. Vi ønsker en ordentlig ældrepleje og skal istedet satse på et samarbejde med private leverandører, som supplement til det offentlige.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist ikke det store problem. Vi har mere fokus på at inklusionen kommer til at fungere bedre og specielt på at børnene bliver gladere for at gå i skole og bevarer deres nysgerrighed. Vi ønsker at skolerne bliver bedre til at inddrage forældre og lokalområdet i undervisningen.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre klarer sig rigtig godt og ledigheden ligger lavt, men der er behov for individuelle tilbud og sparring fremfor kontrol og mistillid.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke noget mål om at skatten skal ned eller op. Det vil være godt at fastholde den, men samtidigt sørge for at der er råd til at investere i bedre løsninger. Lejre kommune skal drives som en virksomhed, som investerer i produktudvikling og tilfredse kunder.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landsbyerne skal støttes, så de kan udvikle sig til levende landsbyer. Kommunen skal initiere dette og fokusere på de strukturelle forhold i form af boliger, institutioner, indkøb, skoler mv.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke noget stort problem, men hvis der kan laves en forretningscase som viser at vi kan spare penge, så er det en god ide.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brugt mange penge på cykelstier i de sidste mange år, så det er ikke det område som trænger mest. Vi ønsker at prioritere landsbyerne og skolerne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre har heldigvis rigtig meget skøn natur og en rigtig stor del af Lejre er fredet, så derfor står vi stærkt. Vores største udfordring er at skabe adgang til naturen. Mange stier er pløjet op og hegn fjernet. Det skal vi have reetableret.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver normalt god mening, men vi har jo ikke rigtig nogle udsatte boligområder i Lejre.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryg at vi ligger fint, men jeg er da åben for argumenter.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af den universelle velfærdsmodel, som bygger på at alle har ret til velfærdsgoder og alle betaler afhængigt af indkomst. Det skal vi værne om, og det bekymrer mig hvis uligheden øges.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere det forebyggende arbejde og vi skal sikre at børn med særlige udfordringer ses og får den optimale støtte til dem og familien.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk at pædagogerne arbejder meget hårdt, og det har nok nået et niveau hvor der er sparet for meget. Det vil vi have fokus på.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej vi skal satse på udvikling af de virksomheder der findes og skabe et godt iværksættermiljø. Vi foreslår konkret fokus på bæredygtighed, byggeri, materialer mv. og en andelsmodel 2.0

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er hårdt presset af staten med konstante krav om besparelser på 2% om året. Samtidigt falder statsskatten og vi tvivler på at der er råd til at sænke skatten. Istedet vil vi investere i bedre løsninger.

Tillidsposter

Listeformand Levende Landsbyer

Uddannelse

cand.scient.adm Politik og administration, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Jobvejleder Københavns Kommune
L

Tillidsposter

Listeformand Levende Landsbyer

Uddannelse

cand.scient.adm Politik og administration, Roskilde Universitet

Erhvervserfaring

Jobvejleder Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet