PERSONPROFIL

Nicolai Abildskov Pallisborg

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 2. februar 1981 i Odense Gift 3 børn

A

Nicolai Abildskov Pallisborg var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Allerød kommune. Nicolai Abildskov Pallisborg blev ikke valgt ind.

Han arbejder som specialkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet og som ekstern underviser hos Professionshøjskolen Metropol.

Nicolai Abildskov Pallisborg har en kandidat i økonomi fra Syddansk Universitet. Privat er han gift, og far til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 54 Socialdemokratiet in total 3017

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1)Fokus på de kommunale kerneopgave

Med en stram økonomi er det nødvendigt at prioritere, og for mig er det vigtigt, at det nye byråd tager aktivt stilling til, hvilken service Allerød Kommune skal tilbyde sine borgere i fremtiden. For mig er det centralt, at de kommunale kerneopgaver bliver styrket, og at pengene ikke bliver brugt på ”vennegaver” i form i nye tennisbaner og flere varmtvandsbassiner.
Her skal være en ordentlig børnepasning med en tilstrækkelig normering og åbningstider, som gør det muligt at passe et fuldtidsjob i København. Her skal være kommunale skoler, der kvalitetsmæssigt kan konkurrere med Allerød Privatskole og her skal være en værdig og anstændig ældrepleje.

2)Lad os gøre Allerød til den mest børnevenlige kommune i landet!

Hvis jeg bliver valgt ind vil jeg arbejde for, at Allerød bliver kendt som den mest børnevenlige kommune i hele landet. Jeg ønsker en kommune, hvor vi kan prale af, at vi har de bedste pasningstilbud og de bedste folkeskoler i landet. En god kommunal service på børneområdet vil i den grad være med til at ”sælge” byggegrunde og tiltrække nye skatteydere, så der også bliver råd til at løfte de øvrige kommunale områder.

3) Fokus på det brede samarbejde frem for ”blokpolitik”

Hvis jeg bliver valgt ind vil jeg arbejde for et bredere samarbejde i byrådet, hvor partierne i fællesskab tager ansvar frem for at bekrige hinanden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2007 - 2008

Kandidat Økonomi, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Specialkonsulent Økonomi- og Indenrigsministeriet

2014 - nu

Ekstern underviser Professionshøjskolen Metropol
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Allerød Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2007 - 2008

Kandidat Økonomi, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Specialkonsulent Økonomi- og Indenrigsministeriet

2014 - nu

Ekstern underviser Professionshøjskolen Metropol

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet