PERSONPROFIL

Mikael Ralf Larsen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 26. april 1972 Gift 2 børn

F

Mikael Ralf Larsen (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune.
Han er formand for Social-, Sundhed- og Ældreudvalget samt medlem af Kernevelfærdsudvalget og Økonomiudvalget.
Mikael Ralf Larsen har været kommunalbestyrelsesmedlem for SF i Lejre Kommune siden 2013, hvor han stillede op for første gang. Hans politiske mærkesager er blandt andet bedre dagtilbud og folkeskoler, samt sund offentlig økonomi og en styrkning af nærdemokratiet.
Til daglig arbejder Mikael Ralf Larsen som leder i Kirke Såby SFO, og har tidligere været tillidsrepræsentant for BUPL's pædagoger i Lejre Kommune. Han har arbejdet som pædagog og pædagogmedhjælper i samme SFO siden 1990'erne.
Mikael Ralf Larsen bor i Sæby ved Kirke Hyllinge på Midtsjælland. Han er gift og har sammen med sin kone to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 888 Socialistisk Folkeparti in total 2874
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 104 Socialistisk Folkeparti in total 5677

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

At Lejre Kommune er et særligt sted er der ikke mange i vores land, der er i tvivl om. Lejre Kommune har med SF i spidsen skabt en helt særlig profil, som er kendt i hele landet. ’Den økologiske kommune’ eller ’Den grønne kommune’ har skabt genlyd i hele landet og har skabt befolkningsvækst i en periode, hvor befolkningsvæksten ellers har været centreret om de største byer i landet. Vi har i Lejre fået formidlet, at der findes et trygt og naturskønt alternativ til det stressende storbyliv, men stadig tæt på storbyen.
Erhvervslivet har også bemærket det særlige stærke brand, Lejre har. Et godt eksempel på det var Arlas lancering af ’single region’ øko-mælk fra Lejre i anledningen af økomærkets 25-års jubilæum tilbage i 2015. Ideen blev skabt i et samarbejde mellem Arla, Lejre Kommune og fire driftige lokale landmænd. Projektet resulterede i, at Lejre-mælken blev solgt i alle Føtex-butikker i hele landet. Et andet eksempel er den Michelinstjerne-dekorerede restauratør Christian Puglisi. Puglisi har flere restauranter i København og har som et led i sit fokus på bæredygtighed, i samarbejde med en lokal landmand, startet produktion af grøntsager og rå mælk ved Abbetved her i kommunen. Produkter, som hver dag bliver leveret direkte til restauranterne i København. Begge ovenstående eksempler er ikke enestående for Lejre. Det er blot nogle få eksempler, der viser hvordan erhvervsliv og Lejre, som kommune, i samarbejde har brugt hinanden i markedsføring med afsæt i den grønne profil.
Jeg ved godt, at der er flere af mine politiske kolleger i kommunalbestyrelsen, der mener, at der ikke skal fokuseres så meget på økologi, bæredygtighed og natur i vores politiske arbejde. Jeg mener, at det er en væsentlig grundsten i hele vores grundlag for vækst i kommunen. Det er noget af det, der adskiller vores kommune fra det øvrige opland af sjællandske kommuner, som også gerne vil tiltrække borgere. Og så rimer det også godt på vores trygge og naturskønne kommune. Vi skal nemlig fokuse...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand for Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

2014 - nu

Leder Kirke Såby SFO

1999 - 2014

Pædagog Kirke Såby SFO

1992 - 1995

Pædagogisk medhjælper Kirke Såby SFO

2007 - nu

Fællestillidsmand Fællestillidsmand for BUPL-pædagoger i Lejre Kommune
F

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Formand for Social-, Sundhed- og Ældreudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

2014 - nu

Leder Kirke Såby SFO

1999 - 2014

Pædagog Kirke Såby SFO

1992 - 1995

Pædagogisk medhjælper Kirke Såby SFO

2007 - nu

Fællestillidsmand Fællestillidsmand for BUPL-pædagoger i Lejre Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet