PERSONPROFIL

Martin Nielson

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 29. januar 1981 i Aalborg Sygehus Nord Gift 2 børn

A

Martin Nielson (S) har siden 2013 været kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommune, hvor han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.

Nielson arbejder som kontrolcentralvagt for Securitas Danmark, og han er faglig repræsentant hos Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning. Privat er Martin Nielsen gift med Line, og sammen har parret to sønner.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 118 Socialdemokratiet in total 1745
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 210 Socialdemokratiet in total 2147

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil aldrig gå på kompromis med anstændigheden overfor vores yngste eller svageste medborgere.

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2013. I Teknik- og Miljøudvalget har jeg, med succes arbejdet for blandt andet:

• Principbeslutningen om støjsvag asfalt. Jeg vil fortsat arbejde for, at få sænket støjen i Vallensbæk, som ikke kun er generende, men også direkte sundhedsskadelig.

• Ordentligt nybyggeri af daginstitutioner, i stedet for midlertidige pavilloner.

Jeg ønsker en meget bedre pasning af kommunens børn. Vallensbæk er blandt Danmarks billigste daginstitutioner og ringeste normeringer. Som far til et børnehavebarn, mærker jeg tydeligt, at der er alt for få voksne til at passe på vores børn.

Jeg vil arbejde for et socialt retfærdigt Vallensbæk. Jeg vil fortsat sikre, at alt arbejde i Vallensbæk, sker under ordnede forhold.

Plads til Alle i Vallensbæk.

Jeg mener, at der skal være plads at blive både enlig eller gammel, uden at skulle tvinges væk fra Vallensbæk! Vi mangler almene boliger vi kan sidde i, når huset og haven ikke længere er en fordel, men en ulempe!

Jeg mener, at der skal være plads til alle de familier, hvor mor og far har et job at passe, og derfor er dybt afhængige af børnepasning, på ganske almindelige arbejdsdage! Luk Lukkeuger!

Jeg mener, at der skal være plads til, at Vallensbæks børn, får den allerbedste start på livet, i vuggestuer og børnehaver, i de vigtigste år i deres liv! Flere voksne til at passe på vores børn!

Det går jeg til valg på den 21 november 2017.

Jeg har altid stillet op for fællesskabet, både som Sikkerhedsrepræsentant for udsendte soldater og for vagterne på Statens Museum for Kunst.

I dag arbejder jeg for Vagternes Fagforening med arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Jeg er gift med Line og sammen har vi to drenge på 3 og 6 år. Fritiden bruges på familien, politik, musik og ordenshistorie.

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Over tid, naturligvis. De penge er så godt givet ud, at mange af dem sikkert kommer igen, gennem et sundere og gladere og længere liv, hvor vi kan tilbringe mere tid udenfor. Og i øget værdi for boliger i Vallensbæk. I en hver boligannonce i dag, er der en støj vurdering. Og det er der en rigtig god grund til!

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores grønne områder. Vi har ikke meget jord/muligheder tilbage.. Jeg ser gerne, at grønne områder lang Holbækmotorvejen støj sikres med en jord vold, udformet på en måde så det bliver til rekreativ natur med løbestier, BMX og cykel baner, kælkebakke mv.

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Henrik er en god ordstyre i Kommunalbestyrelsen, hvor debatterne og tonen, til tider kræver stor tålmodighed. Det klarer han fint, og afbryder kun, når det er tvingende nødvendigt. Nogle gange synes jeg faktisk at han er lidt for flink. Men hvis der er nogen Henrik ikke er for flinke ved, så er det lærene i Vallensbæk. Og det ærgrer mig. For hvis ikke vi skaber gode rammer og arbejdsforhold for skolelærene, så går det ud over børnene. Glade kokke laver god mad! Sure kokke, dårlig mad!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dumt spørgsmål, til en kommune hvor vi er afhængige af begge dele.. Trafiksikkerhed må koste det det koster..

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det bliver svært, da Vallensbæk fra starten har valgt den bedste løsning med 7 fraktioner. Jeg kan dårligt se det kan gøres bedre i hjemmet. Til gengæld brændes plastic og pap sammen, når vi sætter det ud til store skrald, fordi det betragtes som brændbart. Det giver ingen mening.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver vi nødt til, også set i lyset af, at vi bygger en ny stor svømmehal, som jeg mener bør have rigtig gode åbningstider og aktiviteter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Festlig fredag og Gadekærs koncerten er to gode kulturarrangementer, som jeg meget gerne vil lade fortsætte. Og i gode tider, må det også gerne kunne mærkes på kulturlivet.. Måske en sommerfest på havnen og strandområdet.. 3 kommunale arrangementer på 365 dage, er ikke for meget til Vallensbæk. Biblioteket bør få lidt mere til udlån, som er presset af mange flere borgere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være noget problem, for en rig kommune som Vallensbæk.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så få flygtninge, at det er svært at vurdere. Men har kun hørt gode historier om at vores flygtninge hurtigt har lært sproget, uddannet sig og fået job, også lokalt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De borgere, der for kort tid siden oplevede et privat hjemmepleje firma krakkede, er nok ikke så begejstrede for den "konkurrence", og det var Vallensbæks eget personale i hjemmeplejen bestemt heller ikke, da de pludselige skulle løfte opgaven efter den såkaldte "konkurrence" gik galt!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle gange skal vi bruge penge, for at tjene penge. En hurtig og god genoptræning gør mennesker i stand til at klare sig selv tidligere end ellers, så det er næppe så dyrt i det lange løb.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt nok svært, at være imod lidt færre børn i klassen!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mens jeg udfylder denne kandidat test, er der pt. kun 111 arbejdsløse, dagpengemodtagere og kontanthjælp medregnet. Det er meget meget meget flotte tal, også for en lille kommune med 16.000 indbyggere!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25,1% er et passende niveau for tiden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sol og vind skal naturligvis deles lige mellem Nord og Syd, men yderområder har vi altså ikke..

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SSP i Vallensbæk er på gaden i alt for få timer, og ikke nok i aften og nattetimer..

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu har jeg været på cykeltur med Mogens Sørensen (stifter af cykling uden alder) og der er virkelig plads til forbedring.. Og det handler ikke kun om penge, men om at tænke sig om, og høre cyklisterne, før man bygger nye vejanlæg.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores natur skal være til endnu større glæde for mennesker, end den er i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke koncertsale eller spillesteder i Vallensbæk, så Bob Dylan kommer næppe forbi. Gadekærs koncerterne trækker store navne til, og det gør kirken også inden for den klassiske musik.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke socialt udsatte boligområder. Vi har til gengæld et kriminalitets problem omkring vores stations pladser, mv.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at tolke og mentor indsatsen skal styrkes lidt. Måske også en indsats for at finde frivillige i området, som kan flygtnings sprog, og vil hjælpe dem på vej i starten. Men det er en relativt lille udgift, Vallensbæk modtog kun 5 flygtninge i 2017.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er alle lige for loven. Den rige kan selv betale sig fra ekstra goder, men vi skal have ét niveau for alle vores borgere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er Region Hovedstaden, som har et kæmpe kæmpe efterslæb på det psykiske område! Det skal ikke lægges ud til kommunerne. Det kræver handling fra aller øverste sted (Christiansborg).

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu, så er der så lidt personale, at vi bare vil blive glade for nogle flere voksne til at passe på vores børn. Vi er iøvrigt meget glade for de ældre og erfarne pædagogmedhjælpere, som kan være lige så vigtige på en stue, som den uddannede. Men ingen kan være imod en højere andel af faglært arbejdskraft.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Passende niveau. Iøvrigt handler det ikke kun om penge til reklamer, men om branding, som blot kræver lidt snilde og intelligens.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Passende niveau. Har man råd til at købe hus til de priser de handles for i Vallensbæk, har man også råd til at betale ejendomsskat!

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Faglig repræsentant Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning

2009 - nu

Kontrolcentralvagt Securitas Danmark
Arbejdsmiljømedarbejder Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning
A

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Faglig repræsentant Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning

2009 - nu

Kontrolcentralvagt Securitas Danmark
Arbejdsmiljømedarbejder Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet