PERSONPROFIL

Malene Lausten Hartvigsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 4. september 1992 i Randers Gift

V

Malene Lausten Hartvigsen var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Gentofte kommune. Malene Lausten Hartvigsen blev ikke valgt ind.

Hun er studerende ved Copenhagen Business School, hvor hun er i gang med at færdiggøre en kandidat i politisk kommunikation og ledelse. Ved siden af studierne arbejder Malene Lausten Hartvigsen som juniorkonsulent hos Valcon. Hun har været medlem af Venstres Ungdom siden 2012 og har desuden også været næstformand for Borgerlige Studerende.

Privat er Malene Lausten Hartvigsen gift i 2017, hvorefter hun skiftede sit pigenavn Sørensen ud med Hartvigsen.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 99 Venstre in total 2649

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er en stemme på en ung ildsjæl, der brænder for at gøre en forskel i nærmiljøet. Jeg ønsker en kommune, hvor alle borgere, også de unge, føler de har medbestemmelse i deres lokalsamfund.

Konkret brænder jeg særligt for følgende 3 mærkesager:

BEDRE INTEGRATION
Der bør sikres et bindeled mellem foreningslivet og flygtninge

BEDRE ERHVERVSVILKÅR
Virksomheder skal sikres en indgang til rådgivning i kommunen

NYTÆNK UDSKOLINGEN
Grundskolens udskoling skal forbedres, og elevernes stærke ressourcer skal udnyttes

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er plads til de unge i kommunen, så der skal gøres en indsats for at skabe boliger.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at der ikke opstår ghettolignende områder i kommunen. Udover at flygtningene skal gøres arbejdsparate, mener jeg derudover, at foreningslivet er en hjørnesten for god integration. Derfor skal integrationen også ske gennem et aktivt foreningsliv.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft har fat i flere gode initiativer, men jeg mener, at et styrket Venstre, der kan indgå et samarbejde med de konservative sikrer en stærk ny ledelse. Det er for mig essentielt, at man ikke hviler på laurbærene hvis man ønsker fortsat udvikling.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med faciliteter i kommunen, der gør det let og tilgængeligt at leve en sund livsstil og dyrke idræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe kommunen sørger for at bistå de nyankomne borgere med tilbud, der skal sikre en god integration, er det klart en ressource for kommunen. Jeg vil personligt arbejde for at få flygtninge aktiveret i lokalsamfundet gennem foreningstilbud, der ikke blot inkluderer børnene, men hele familien.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt med konkurrence, der sikrer den højeste kvalitet til den bedste pris.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som liberal er det altid et mål at arbejde for, at flere af borgerens egne penge, kan blive i borgernes egne lommer.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er generelt ikke store problemer med bander og lignende i kommunen, men derimod mange tilbud til de unge, der sikrer høj trivsel.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er begge dele vigtige, og begge dele har vi i Gentofte, så jeg vil gerne værne om både naturskønne områder såvel som gode muligheder for erhvervslivet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det handler om at knække koden om, hvilken metode, der bedst sikrer god integration, før man afsætter flere penge til området.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, det er på tide, at psykiske syge i højere grad end nu sidestilles med fysisk syge

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sammenlægningen af flere daginstitutioner på grund af færre børn i kommunen gør, at der i min optik ikke er behov for flere pædagoger, men det er et område, man konstant skal overvåge, så vores børn får bedst mulige pasningsforhold.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte er en økonomisk stærk og sund kommune, men vi er langt fra den mest erhvervsvenlige. Det vil jeg gerne være med til at ændre på.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

2016 - nu

Kandidat Politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Juniorkonsulent Valcon
V

Uddannelse

2016 - nu

Kandidat Politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2017 - nu

Juniorkonsulent Valcon

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet