PERSONPROFIL

Lone Hansen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

4 børn

V

Lone Hansen (V) er byrådsmedlem i Allerød Kommune. Hun er medlem af Børne- og Skoleudvalget samt gruppeformand for Venstres byrådsgruppe.

Lone Hansen har været valgt i Allerød siden valget i 2005, hvor hun blev valgt for Lokallisten for Allerød, som hun selv stiftede. I starten af 2013 skiftede Lone Hansen parti til Venstre.

Lone Hansen er uddannet hospitalslaborant. Hun arbejder til daglig som Associate Director for konsulentvirksomheden QuintilesIMS, og hun har tidligere bl.a. arbejdet for medicinalvirksomheden H.Lundbeck.

Privat er Lone Hansen mor til fire.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 175 Venstre in total 2721
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 214 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

BYMIDTEN SKAL VÆRE ET LEVENDE RUM FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE
Jeg bor selv i Lillerød bymidte, og det er dejligt med alle de forbedringer og forskønnelser, der er sket omkring biblioteket. Cykelstierne på Frederiksborgvej som sikker skolevej til Lillevang Skole. Mungo Park, der snart bliver udbygget til glæde for rigtig mange. Snart ser vi det første mindre legeområde på M.D. Madsensvej, og flere vil komme. Dette er tiltag som jeg mener vi skal have mange flere af og som vil gøre byen mere levende. Men vi har masser af udfordringer med at skabe den levende, aktive by. Derfor vil jeg arbejde videre for et spændende kulturtorv og udvikling af området bag biblioteket til skaterområde eller lignende.

VORES BØRN SKAL VOKSE OP I TRYGGE RAMMER
Allerød skal være et godt sted at bo og et rart sted for vores børn at vokse op i. Daginstitutionerne er basen i børnenes første år. Det skal være et trygt og lærende sted. Derfor er det vigtigt, at vi byder vores familier og børn de bedste forhold med pasning i nærområdet. Jeg vil til enhver tid arbejde for dette, samt bedre normeringer, for at give de bedste, trygge rammer for vores yngste børn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort bolig udbygnings program i gang. Vores skoler skal have ro og vi er ved at se resultaterne af en ud- og ind-skolingsskole. Økonomien ved tilbygning på andre skoler for at imødekomme et højere elevtal forårsaget ved lukning af en skole, er ikke en god business case.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare vores grønne kiler og kendetegnet for Allerød er vores grønne områder. Alle steder i kommune er der meget kort til natur og meget grønne områder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan finde en god løsning og affaldet kan håndteres korrekt på modtagestedet.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anvender de penge vi skal på idræt. Men vi skal ikek glemme at rigtig mange borgere anvender vores anlæg og er medlemmer i flere forskellig icrætsklubber samtidist.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udbud af ældreplejen giver ikke nødvendigvis en højere service men det skal afprøves.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et maximum på 28 elever i klassen i dag er før højt. Jeg så gerne et max på 24. Men jeg kunne også godt se at ledelsen på skolen sammensatte antallet af elever i klasserne alt efter elev sammensætningn.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men inden der kan blive tale om skattelettelser skal vi have opgraderet bedre normeringer på dagtilbud/skoler og plejecentre.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi anvender det vi skal og har et velfungerende SSP samarbejde der kender vores Allerød unge.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I kommunes planstrategi og kommuneplan er der taget hensyn til begge. Vi planlægger ikke boliger og ehvrv i grønne områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må skabes økonomi til dette af private aktører. Vi giver tilskud til Mungo Park som er en kæmpe succes.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ser ikke et behov for nuværende.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fremadrettet forsøge at tilføre flere penge til vores dagtilbud. For 2018 er der tilført midler og dette er en god begyndelse

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er ikke en kommunal opgave

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem, Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

1982 - 1986

Hospitalslaborant

Erhvervserfaring

Associate Director QuintilesIMS
V

Politiske hverv

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Venstre
Medlem, Teknik- og Planudvalget Allerød Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Skoleudvalget Allerød Kommune, Venstre

Uddannelse

1982 - 1986

Hospitalslaborant

Erhvervserfaring

Associate Director QuintilesIMS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet