PERSONPROFIL

Leni Dam

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 30. september 1941 i Aarhus Single 3 børn

Ø

Leni Dam var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Greve kommune. Leni Dam blev ikke valgt ind.

På nuværende tidspunkt er har hun en position som 1. suppleant til byrådet for Enhedslisten.

Til hverdag er hun folkeskolelærer ved Karlslunde Skole i Greve. Stillingen suppleret med jobs som efteruddanner ved Danmarks Lærerhøjskole, udviklingskonsulent ved CVU København og Nordsjælland. Herudover holder hun indimellem også foredrag i ind- såvel som udland om sprogundervisning og sprogudvikling.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 26 Enhedslisten in total 1102
KV 2013 Personlige stemmer 116 Enhedslisten in total 988

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Går ind for de svage og svagest stillede i kommunen: boliger, bedre velfærd, gode arbejdsforhold/arbejde
Går ind for meget bedre normeringer i vore institutioner, mindre børnetal/elevtal i grupperne med bedre muligheder for inklusion.
Går ind for en meget bedre ældrepleje - flere hænder og mere tid til de ældre, såvel hjemme som på vore plejecentre.
Alment såvel som varieret/integreret nybyggeri.

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis rigtigt brugt, kan iPads være et godt hjælpemiddel i mange fag, men en rigtige brug kræver pædagogisk efteruddannelse af lærerne - ikke kun teknisk. Men der kan spares penge ved indkøb af billigere iPads - uden spil. Jeg mener ikke, at forslag om anskaffelse af klassesæt er en løsning. Hver elev skal have sin egen iPad, så den også kan bruges til forberedelse hjemme.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ikke kun være tale om renovering af skolerne, men samtidig nytænkning i forbindelse med skolernes områder og indretning: hvad de kan bruges i forbindelse ed lokalområdets beboere.

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pernille har været en meget aktiv og synlig borgmester i kommunen men hun har samtidig ledet en gruppe og en politik, som jeg ikke er enig i!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

P.t. er behovet dækket, mener jeg. Bør genovervejes når nye krav opstår. Vore sportsaktiviteter er vigtige.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Tåbeligt formuleret spørgsmål: Menes der "meget svært at få arbejde"? Så "enig". Men der "let at drive den af" eller "nasse på kommunen"? Så uenig!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har brug for penge til at råde bod på mange års besparelser og nedskæringer - således at Greve kommune bliver en god kommune for ALLE sine borgere.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, hvad pengene skal bruges til.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt stisystem der skal vedligeholdes, men der er "øer" i systemet f.eks i for bindelse med busstoppesteder, der bør rettes op på.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Går ind for gode kulturtilbud i kommunen, men ikke "flere" ressourcer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig i at der skal bruges flere penge til sociale indsatser blandt sindslidende, men det behøver ikke / skal ikke være på bekostning af andre områder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det store behov på dette område kan ikke understreges nok!!!!!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Folkeskolelærer

Erhvervserfaring

Konsulent for rådgivning og undervisning
Ø

Uddannelse

Folkeskolelærer

Erhvervserfaring

Konsulent for rådgivning og undervisning

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet