PERSONPROFIL

Lene Holm Gamborg

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 7. oktober 1972 i Glostrup Single 2 børn

C

Lene Holm Gamborg (K) har siden 2018 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune for Det Konservative Folkeparti. Her er han næstformand for Børne- og Kulturudvalget samt medlem Teknik- og Miljøudvalget.

Lene er uddannet fra Vestegnens Handelsskole og arbejder til daglig som Personal Assistant i Danske Bank. I sin fritid er hun kasserer for KFUM Spejderne Strandboerne. Hun er desuden født og opvokset i Vallensbæk.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 112 Det Konservative Folkeparti in total 4319

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Den bedste folkeskole
Vores børn og unge skal have den bedste folkeskole. Det er centralt for mig. Vi skal have fokus på indlæring før 0. klasse til og med 10. klasse. Som en del af skolen skal vi have gode idrætsfaciliteter overalt i kommunen. Et godt idrætsliv skaber trivsel og sundhed. Jeg mener, at vi skal ruste vores unge til livet som voksne. Privatøkonomi på skoleskemaet giver dem indblik i, hvordan de holder orden i økonomien. Vi skal klæde dem på til at kunne håndtere simple finansielle forhold som forsikringer, pension og budgetter.

Et godt foreningsliv
Foreningslivet er fantastisk i Vallensbæk! Det er med til at gøre vores kommune til et godt sted at være for alle aldersgrupper. Fra politisk hold skal vi fortsætte med at bakke op om kultur- og foreningslivet til gavn for os alle sammen.

Det skal være trygt at færdes i Vallensbæk
Det er vigtigt for mig, at vi alle kan færdes trygt og sikkert i Vallensbæk. Nye tal for 2017 viser et fald i antallet af indbrud, men der er stadig arbejde at gøre. Dialog mellem borgere, politi, virksomhed, kommune og forældre er vejen frem.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

HH Vestegnens Handelsskole

Erhvervserfaring

Personal Assistant Danske Bank
C

Politiske hverv

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Børne- og Kulturudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Teknik- og Miljøudvalget Vallensbæk Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

HH Vestegnens Handelsskole

Erhvervserfaring

Personal Assistant Danske Bank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet