PERSONPROFIL

Katrine Skov

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Gladsaxe

Gift 2 børn

A

Katrine Skov (S) er byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune, hvilket hun har været siden 2005. Hun er formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget samt medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget.

Katrine Skov er cand.mag. i Humanistisk Informatik, Kommunikation og Psykologi fra Aalborg Universitet og arbejder som projektleder hos konsulentgruppen Innovator og som daglig leder af Mindshop.

Privat er hun gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 635 Socialdemokratiet in total 12361
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 687 Socialdemokratiet in total 12564

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

De bedste vilkår for børn i skoler og dagtilbud. Jeg vil være med til at arbejde på at tilrettelægge skoledagen, så børn lærer meget og bliver rustet til et aktivt liv i fremtiden.
Aktiv fritid til alle. Jeg vil arbejde på at skabe gode rammer for alle vores foreninger. Der skal fortsat være en skøjtehal i Gladsaxe. Idræt og motion skal ud i bylivet. Vi skal sikre målrettede tilbud til alle - også de, der ikke er så aktive.
Udvikling sammen med aktive borgere, institutioner og virksomheder. Jeg ønsker en grøn kommune i vækst. Vi skal understøtte erhvervslivet og vi skal skabe arbejdspladser og nye boligområder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gladsaxe Kommune bør udlicitere mere kommunalt arbejde til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gladsaxe Kommunale Rengøringsselskab er et glimrende eksempel på en kommunalt funderet virksomhed, som løfter opgaven godt og effektivt - og samtidig behandler sine medarbejdere godt. Det er en glimrende løsning fremfor et privat rengøringsselskab. Vi har set en del private leverandører, som er gået konkurs og så står kommunen alligevel med ansvaret for at opgaverne løses. Det er i hvert fald ikke rentabelt.

2 Selvom det kan gå ud over serviceniveauet, skal Gladsaxe Kommune bruge færre penge på administration.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal effektivisere på det administrative område og det har vi også gjort i løbet af de sidste mange år. Når der fx bliver færre ansatte, så vil der jo være færre til at løse opgaverne og det er vi nødt til at være realistiske omkring. Det nytter jo ikke noget, at de ansatte i kommunen går ned med stress, fordi de er presset for meget.

3 Trine Græse har været en god borgmester, siden hun overtog posten tidligere i år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver rigtig svært at få plads til flere biler på vejene - og vi kan ikke få plads til flere og større veje. Løsningen må være, at investere i kollektiv trafik og få flere til at cykle,

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sorterer allerede plast, metal, papir og glas. Det næste er bioaffald, som jeg selvfølgelig forventer bliver håndteret på den rigtige måde.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores idrætsanlæg trænger til renovering, det skal vi prioritere. Vi skal også tænke i udvidelse af kapaciteten, fordi vi bliver flere borgere. Det er vigtigt, at der er idrætstilbud til alle.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere støtte foreninger og ildsjæl, som ønsker at gøre en forskel og give gode oplevelser til vores borgere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at have fokus på - og prioritere socialt udsatte. De, der er svagest, skal hjælpes til at få et godt liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge udgør ikke et problem, da der ikke er ret mange. Vi kunne godt arbejde lidt mere på at skabe en bedre integration mellem befolkningsgrupper i vores store boligområder. Jeg har dog ikke noget bud på, hvad vi skal gøre. Det skal vi spørge borgerne om og så støtte op om forskellige aktiviteter.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har været en del eksempler på konkurs blandt privat leverandører til kommuner. Og så står kommunen alligevel med ansvaret for at løse en opgave, som man troede var i de bedste hænder Vi har også hørt om private leverandører, som ikke løser opgaven godt nok og som i øvrigt behandler sine ansatte dårligt. Jeg tror på, at kommunen selv kan løse opgaverne effektivt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse og genoptræning er to vigtige områder, som skal prioriteres højt. Vi skal gøre, hvad vi kan for at ældre ikke får tilbagefald efter sygdom og skader - og vi skal forebygge sygdom og ulykker. Det er først og fremmest for borgernes skyld, men også for at bruge pengene bedst muligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at antallet af elever i klasserne er det altafgørende. Vi skal sikre lærer- og pædagogressourcer til klassen. Og så skal vi arbejde med synlig læring og læringsmiljøer på de enkelte skoler. På den måde får hver enkelt elev de bedste muligheder for at trives, lære og blive bedre.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at arbejdsløse bliver hjulpet til at komme hurtigt i arbejde igen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget 2018-2121 har vi sat skatten ned igen og vi ligger lavt ift andre kommuner. Det er helt fint!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores kommune er meget lille geografisk, så spørgsmålet er ikke så relevant.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig opgave at sikre gode muligheder for unge, både når det gælder uddannelse og fritidstilbud. Vi skal hjælpe de unge til at finde noget, de brænder for. På den måde kan vi gøre alt, hvad vi kan for at holde dem væk fra usunde interesser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede cykelstier rigtig mange steder i kommunen og vi har et stort fokus på sikre skoleveje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er en bykommune og har ikke store naturområder. Det natur vi har skal bevares.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi skal gribe de muligheder, der kommer fx en kvindelandsholdskamp osv. Vi skal også understøtte vores klubber og deres forbund, når de har ønsker om at afholde store stævner og events.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at få social balance, det gør vi allerede. Det er vigtigt, at børn og unge har mulighed for at få et godt liv uanset hvor de vokser op i kommunen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får ikke så mange flygtninge og jeg mener, at de ressourcer der er afsat allerede, er nok. Men vi skal selvfølgelig hjælpe flygtninge til at få et godt og aktivt liv i vores kommune.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag må kommune ikke tilbyde valgfri ekstra ydelser. Jeg synes ikke, at der skal være mulighed for at tilkøbe ydelser fra kommunen. Service og ydelser skal være ens for alle og på et ordenligt niveau. Men hvis mere velhavende ældre ønsker flere ydelser, kan ingen jo forhindre, at de selv betaler sig fra det hos private leverandører.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forventer, at vores serviceniveau er i orden.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Gladsaxe har vi et rimeligt niveau for normering. Men det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på børnenes behov og de ansattes vilkår i vores institutioner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er rigtig gode til at tiltrække virksomheder i Gladsaxe Kommune - og det er godt. Vi skal fortsætte med at have et højt serviceniveau overfor virksomhederne i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sat skatten ned igen i år.

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.mag. Humanistisk informatik, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Projektleder Innovator
Daglig leder MINDSHOP
A

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Gladsaxe Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Cand.mag. Humanistisk informatik, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Projektleder Innovator
Daglig leder MINDSHOP

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet