PERSONPROFIL

Kasper Kaspian Falster

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 2. oktober 1984 i Skovlunde Single

F

Kasper Kaspian Falster var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune. Kasper Kaspian Falster blev ikke valgt ind.

Han er desuden formand for SF Vesterbro, bestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem i SF Købenavn.

Han har en kandidatgrad i Samfundsvidenskab og Kønsforskning fra Lunds Universitet og arbejder til daglig som pædagogmedhjælper i Københavns Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 109 Socialistisk Folkeparti in total 24830

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg har tre mærkesager, som har særlig fokus i min valgkamp!

1. Et progressivt København.
Som arbejdsgiver skal Københavns Kommune gå forrest og tage spørgsmål om ligestilling og LGBT+trivsel blandt deres ansatte alvorligt. Som Danmarks største arbejdsplads, skal Københavns Kommune være den mest fremsynede og progressive arbejdsplads, som både indadtil og udadtil arbejder aktivt for et mangfoldigt og farverigt København.

2. Et grønt København.
Der skal være flere grønne kvadratmeter til alle københavner. Som det er nu, er der stadig områder af København med meget få grønne åndehuller og beplantning, og samtidig skal der i de nye områder af byen sikres parker og ikke kun beton og asfalt.

3. Et København i social balance.
Det er vigtigt at store dele af København ikke udvikler sig til rigmandsghettoer. For at opretholde sammenhængskraften og den mangfoldighed der gør byen spændende at bo i, er det nødvendigt at bekæmpe spekulationsbyggeri og i stedet skabe mulighed for flere billige boliger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand - SF Vesterbro
Forretningsudvalgsmedlem - SF København

Uddannelse

Kandidat i Samfundsvidenskab og Kønsstudier Lunds Universitet

Erhvervserfaring

Pæd.medhjælper Københavns Kommune
F

Politiske hverv

Formand - SF Vesterbro
Forretningsudvalgsmedlem - SF København

Uddannelse

Kandidat i Samfundsvidenskab og Kønsstudier Lunds Universitet

Erhvervserfaring

Pæd.medhjælper Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet