PERSONPROFIL

Karsten Søndergaard

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Egedal

Født 10. maj 1967 i Herlev I et forhold 5 børn

V

Karsten Søndergaard (V) er borgmester i Egedal Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget og medlem af flere bestyrelser bl.a. Egedal Forsyning.

Karsten Søndergaard har mange års erfaring som lokalpolitiker. I 2001 blev han valgt til byrådet i den daværende Ledøje-Smørum Kommune, og siden 2005 har han været valgt til Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune. I januar 2017 tiltrådte han som borgmester i kommunen - en post han overtog fra partikollegaen Willy Eliasen (V).

Karsten Søndergaard er handels- og bankuddannet, og i over tre årtier han han arbejdet for Nordea bl.a. som teamleder og filialdirektør. Karsten Søndergaard bor i Smørumnedre på Sjælland sammen med Anni, og tilsammen har parret fem børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2132 Venstre in total 6613
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 444 Venstre in total 6437
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 269 Venstre in total 0
KV 2005

Valgt ind

Personlige stemmer 151 Venstre in total 0
KV 2001

Valgt ind

Personlige stemmer 135 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Generationsskifte i Egedal.
Egedal er en kommune i udvikling. Nye boliger skyder op flere steder og det skal fortsætte.
Vi skal have flere erhvervsvirksomheder til kommunen, så færre borgere har behov for at pendle.
Et godt samarbejde i byrådet betyder alt for den fortsatte udvikling. Jeg vil gå forrest og sikre en ansvarlig ledelse, med fokus på økonomi og kerneydelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Egedal Kommune bør lukke mindre skoler for at tilføje midler til folkeskoleområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at kigge på antallet af skolebygninger, men her spiller geografien også ind

2 Kommunen skal tilføje flere midler til klimasikring i de kommende år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Karsten Søndergaard har været en god borgmester, siden han overtog posten tidligere i år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nået et passende niveau

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til sundhed generelt. Vi vil gerne være en sund kommune

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus på kerneopgaver

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores nye sundhedshus har stor succes med genoptræning

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om antal men om den kvalitet vi leverer

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret gør et stort job for at hjælpe, herunder Jobbroen

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ville være godt, men ikke realistisk nu

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle områder er lige vigtige. Vi skal væk fra yder- og udkants...

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ung Egedal gør et fantastisk stykke arbejde

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat midler i budgetaftalen for 2018

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange ressourcer i foreninger, som kan hjælpe med denne opgave

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det godt i forvejen

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have en grundydelse, så kan der betales for ekstra

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er gjort i budget 2018

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver være rart, men vi skal prioritere anderledes

Politiske hverv

2017 - nu

Borgmester Egedal Kommune, Venstre

2001 - 2017

Byrådsmedlem Egedal Kommune, Venstre
Formand, Økonomiudvalget Egedal Kommune, Venstre

Tillidsposter

2004 - nu

Bestyrelsesformand UUV

2006 - nu

Bestyrelsesmedlem Egedal Forsyning A/S

Uddannelse

Bankuddannet Nordea

Erhvervserfaring

1985 - nu

Teamleader Nordea
V

Politiske hverv

2017 - nu

Borgmester Egedal Kommune, Venstre

2001 - 2017

Byrådsmedlem Egedal Kommune, Venstre
Formand, Økonomiudvalget Egedal Kommune, Venstre

Tillidsposter

2004 - nu

Bestyrelsesformand UUV

2006 - nu

Bestyrelsesmedlem Egedal Forsyning A/S

Uddannelse

Bankuddannet Nordea

Erhvervserfaring

1985 - nu

Teamleader Nordea

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet