PERSONPROFIL

Julie Hermind

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 30. januar 1976 i Abbetved I et forhold 2 børn

F

Julie Hermind (SF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Hun er medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget. Foruden sit medlemsskab af kommunalbestyrelsen har Julie Hermind en række bestyrelsesposter bag sig, og i dag sidder hun bl.a. i bestyrelsen hos Fors A/S.
Julie Herimind har været medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune siden valget 2009, hvor hun stillede op for første gang.

Til daglig arbejder Julie Hermind som faglig konsulent i FOA Roskilde, hvor hun har været siden 2010. Tidligere har hun bl.a. arbejdet som pædagogmedhjælper i mange år, hvad hun også er uddannet til ved SOSU Greve 2004.
Julie Hermind bor i Hvalsø med sine to døtre. Hun danner par med Preben Nørgaard.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 172 Socialistisk Folkeparti in total 2874
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 106 Socialistisk Folkeparti in total 5677
KV 2009 Personlige stemmer 132 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja hvis det er nødvendigt for den bedst mulige rehabilitering. Det anser jeg som en investering der også kan forebygge behovet for andre ydelser og dermed frigive ressourcer til andre sundhedstilbud

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er vigtigt at investere der hvor behovet er størst og mener ikke at der generelt skal tilføres flere penge til yderområder. Men vi skal fortsætte med at udvikle alle områder af kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har allerede en meget høj prioritet og en stor del af kommunen er fredede og beskyttede områder, så mulighederne for udstykning til erhverv er begrænsede.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever ikke at socialt udsatte boligområder er en problematik i Lejre kommune, som der er behov for at bruge flere ressourcer på.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har iværksat mange initiativer på dette område og jeg ved ikke om der er behov for flere penge. Dog så jeg gerne at vi investerede mere i at sikre en god integration i skoler og dagtilbud bla. med kompetenceudvikling for personalet og eventuel ekstra ressourcer til dagtilbud som skal løfte ekstra opgaver i forbindelse med den indsats.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat styrke indsatsen for tiltrække og fastholde virksomheder i kommunen men det mener jeg vi kan med det nuværende budget.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem FORS A/S

2014 - 2016

Bestyrelsesformand Lejre Forsyning

2002 - 2004

Hovedbestyrelsesmedlem PMF Pædagogisk medhjælperforbund

Uddannelse

Pædagogisk Grunduddannelse (PGU) Pædagogisk Grunduddannelse, SOSU Greve

1993 - 1995

HF HF, VUC Roskilde

Erhvervserfaring

2010 - 2017

Faglig konsulent FOA

1999 - 2009

Pædagogisk medhjælper Hvalsø Kommune

2005 - 2005

Faglig sagsbehandler PMF mellem broerne
F

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti
Medlem af Erhvervs- og Turismeudvalget Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem FORS A/S

2014 - 2016

Bestyrelsesformand Lejre Forsyning

2002 - 2004

Hovedbestyrelsesmedlem PMF Pædagogisk medhjælperforbund

Uddannelse

Pædagogisk Grunduddannelse (PGU) Pædagogisk Grunduddannelse, SOSU Greve

1993 - 1995

HF HF, VUC Roskilde

Erhvervserfaring

2010 - 2017

Faglig konsulent FOA

1999 - 2009

Pædagogisk medhjælper Hvalsø Kommune

2005 - 2005

Faglig sagsbehandler PMF mellem broerne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet