PERSONPROFIL

Jørgen Johansen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Allerød

Født 8. oktober 1965 i Gentofte Gift 2 børn

C

Jørgen Johansen (K) er byrådsmedlem og fhv. borgmester i Allerød Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget. Han er også bestyrelsesmedlem i Nordforbrændingen I/S.

Jørgen Johansen har mange års erfaring som lokalpolitiker. Han blev valgt til byrådet i Allerød for første gang ved valget i 1998, hvor han var medlem frem til 2006. Efter at have holdt pause i en valgperiode blev han igen valgt i 2009, og efter valget i 2013 blev han borgmester i Allerød Kommune. Jørgen Johansen har i øvrigt tidligere været gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i flere perioder.

Jørgen Johansen er uddannet merkonom, og i sit civile liv har han blandt andet arbejdet som projektleder hos Shell og som butikschef. Han er bosiddende i Lillerød.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1612 Det Konservative Folkeparti in total 3144
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 174 Det Konservative Folkeparti in total 3853

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

For mig er vækst en naturlig dagsorden og en nødvendighed, hvis man vil udvikle samtidig med, at man vil bevare alt det gode, som vi har i Allerød.

Planlægning og udvikling af vores kommune skal ske i fællesskab, hvilket der inden for de nærmeste år vil blive sat mere fokus på.

Med respekt for hinandens forskellighed skal vi udvikle vores kommune, så alle kan se en mening i at hjælpe hinanden med at opnå de bedste resultater.

Vi får flere ældre i de kommende år, derfor skal der fokuseres på området, og vi skal finde løsninger på bofællesskaber, flere demente og hvordan vi støtter et godt liv som ældre.

Med stolthed skal vi dyrke vores kulturhistoriske baggrund. Jeg vil gerne investere i kultur og derigennem bidrage med humør og glæde til vores fællesskab.

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig handler det om at have de rigtige læringsmiljøer og gode lærere, der kan sikre dette.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har gjort, hvad jeg kunne ud fra de rammer jeg havde. Som borgmester har jeg arbejdet ud fra min vision fælles udvikling i balance. Der, hvor jeg udfordres, er "det brede samarbejde", men på flere områder har dette også været tilstede.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi udbygger vores kommune, skal det ske med respekt for vores grønne områder, og vi skal tænke disse ind i den udvikling, som er nødvendig.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig investere i at have et godt vejnet, men vores kollektive transport skal fungere i kommunen og må ikke nedprioriteres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udnytte vores resurser fuldt ud, og det betyder, at vi skal affaldssortere mere end vi gør i dag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores idrætsforeninger løfter en stor social opgave, som vi skal blive ved med at understøtte, men vi skal også tænke over, hvordan vi kan effektivisere på dette område.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i dag penge på kunst og kultur. Dette er vigtigt og prioriteres.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at vi har en god balance, og vi sikrer, at der bliver brugt resurser på at hjælpe, hvor der er behov.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal vi lave om på! Vi skal stille krav og samtidig byde nye velkommen i vores fællesskab, så de ender med at blive en resurse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt med konkurrence og valgmuligheder. Denne balance giver et godt serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god balance på vores sundhedsområde, og vores genoptræning er rigtig god.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de små klasser vil det være fornuftigt at nedbringe antallet af elever, men det kan godt være, at vi skal have flere elever i klasserne, når det handler om de store elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et velfungerende jobcenter, som arbejder på tværs og stiller krav til vores borgere uden arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som konservativ politiker mener jeg, at pengene bedst ligger i vores borgeres lommer. Skal vi nedsætte skatten, vil jeg først prioritere virksomhederne. Jeg mener ikke, at tiden er inde til skattenedsættelse i Allerød.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er gode til at have en balanceret udvikling, hvor alle områder giver og modtager.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere resurser på vores SSP arbejde og klubber, så vi sikrer, at de unge mennesker har nogle sunde interesser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere at have cykelstier i hele kommunen og også gerne lægge op til etablering og renovering af cykelstier på tværs af kommunegrænserne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at vi også i fremtiden har grønne områder og skov som en del af vores Allerød.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge resurser på det fællesskab, som vi allerede har, men vi skal også være stolte over Mungo Park, og hvad der ellers ligger vejen forbi Allerød.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forsætte med at have et tæt samarbejde med vores boligforeninger.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har afsat de resurser, som der skal til, og vi arbejder ud fra den rigtige strategi. Nu skal vi i fællesskab sikre, at vores nye borgere bliver integreret.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem, der har mere, må gerne betale mere, også gerne hvis de ønsker mere hjælp end den hjælp, som de modtager i dag.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag en god balance i tildelingen af vores midler.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere fokus på tidlig indsats, og det må vi gerne afsætte flere penge til.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal derimod bruge flere penge på at fastholde de virksomheder, som vi allerede har i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene ligger bedst i borgernes lomme, men jeg vil ikke prioritere nedsættelse af grundskyld i Allerød på nuværende tidspunkt.

Politiske hverv

2013 - 2017

Borgmester Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

1998 - 2006

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti
Gruppeformand, Den Konservative Byrådsgruppe Allerød

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Nordforbrænding I/S

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Borgmester Allerød Kommune
C

Politiske hverv

2013 - 2017

Borgmester Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

1998 - 2006

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti
Gruppeformand, Den Konservative Byrådsgruppe Allerød

2017 - nu

Byrådsmedlem Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Allerød Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Nordforbrænding I/S

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Borgmester Allerød Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet