PERSONPROFIL

Jonas Sloth Bach

Alternativet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 8. juli 1987 i Randers I et forhold

Å

Jonas Sloth Bach var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i København kommune. Jonas Sloth Bach blev ikke valgt ind.

Blandt sine mærkesager nævner han selv, at Københavns Kommune skal afprøve en 30 timers arbejdsuge, at integrationen skal forbedres samt at kommunens lokale fællesskaber skal være stærkere.

Jonas Sloth Bach er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen og har siden 2016 været freelancer. Tidligere har han blandt andet været politisk journalist på Christiansborg og skrevet for det politiske magasin Ræson. Jonas Sloth Bach arbejder nu som underviser på Københavns Kommunes Ungdomsskole.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 859 Alternativet in total 31553

Mærkesager

  • Integration
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig, hvis man deler et grønt håb om at København fortsat skal være en ambitiøs hovedstad, der modarbejder klimaforandringerne med en visionær energi- og forsyningspolitik. En hovedstad, hvor bilerne kommer til at fylde mindre og de sociale fællesskaber kommer til at fylde mere. Og så skal man stemme på mig, hvis man deler drømmen om flere investeringer i det frivillige foreningsliv og gerne vil have bedre faciliteter til sport og idræt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bilerne fylder i forvejen alt for meget i København. Det er en håbløs klimabelastende, langsom og egoistisk måde at fragte sig rundt på. Der er brug for bedre kollektiv trafik for at få flere til at vælge bilen fra.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mere kunst og kultur ud til borgerne for de penge vi bruger. Det er målet, og det kan man sagtens nærme sig ved at bruge pengene bedre, men der er generelt behov for at budgetterne til kultur følger med befolkningsudviklingen. Det har de i alt for lang tid ikke gjort.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være tåbeligt at påstår, at der ikke af og til skabes problemer af flygtninge, men jeg mener vores status som fredeligt og velstående land forpligter os til at tage mod flygtninge. Derfor er det i lige så høj grad os selv, der fejler, når flygtninge ender på sociale ydelser. Vi har ikke været dygtige nok til at integrere og til at udnytte den arbejdsiver og de evner, som mange flygtninge kommer med.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for flere ressourcer og mere frihed til folkeskolerne. Om de så bruger dem på mindre klasser, bedre undervisningsmateriale, flere udflugter eller flere lærertimer, må de selv om. Men undervisningen og folkeskolerne trænger til et løft.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det første ønsker langt de fleste arbejdsløse ikke at 'forblive arbejdsløse' så spørgsmålets præmis køber jeg ikke. Jeg synes, arbejdsløse skulle vises langt mere tillid og at der er behov for en indsats der bedre fokuserer på den enkeltes ønsker og behov. Vi skal eksperimentere med borgerløn og andre tiltag, der kan give magten og initiativretten tilbage til de jobsøgende.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det giver ikke så meget mening at tale om yderområder i København. Men det er vigtigt at vi prioriterer kultur- og fritidstilbud i samtlige bydele.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at bremse bandernes rekrutteringsmuligheder, og det kræver en øget indsats med fokus på forbyggende socialt arbejde.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort og veludbygget cykelstisystem i København. Det skal fortsat udbygges, men det kræver ikke nødvendigvis at anlægsbudgetterne tilføres flere midler.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2010 - 2014

Professionsbachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Underviser Københavns Kommunes Ungdomsskole
Journalist Freelance
Å

Politiske hverv

Kandidat til Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Alternativet

Uddannelse

2010 - 2014

Professionsbachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Underviser Københavns Kommunes Ungdomsskole
Journalist Freelance

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet