PERSONPROFIL

Jesper Würtzen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Ballerup

Født 26. september 1965 i Aarhus Gift 3 børn

A

Jesper Würzten (S) er borgmester i Ballerup Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet (S). Han er formand for Økonomiudvalget.

Jesper Würtzen har været valgt i Ballerup siden valget i 2005. I 2012 blev han borgmester i kommunen, da den tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard (S) trådte tilbage.

Inden han overtog borgmesterposten arbejdede Jesper Würtzen som skoleleder i Ballerup Kommune. Privat er han bosat han i Skovlunde med sin kone Marie og deres tre børn. I 2015 modtog Jesper Würtzen i øvrigt Hjemmeværnets Fortjensttegn for sin opbakning af det danske hjemmeværn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 7158 Socialdemokratiet in total 15209
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 6926 Socialdemokratiet in total 14178

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ballerup Kommune bør udstykke flere grunde til privat byggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jesper Würtzen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ballerup Kommune bør imødekomme erhvervslivets ønske om færre afgifter og gebyrer til virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Ballerup Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Ballerup Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1991 - nu

Professionsbachelor Læreruddannelsen, KDAS

Erhvervserfaring

Skoleinspektør Ballerup Kommune
A

Politiske hverv

2012 - nu

Borgmester Ballerup Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Ballerup Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1991 - nu

Professionsbachelor Læreruddannelsen, KDAS

Erhvervserfaring

Skoleinspektør Ballerup Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet