PERSONPROFIL

Jesper Christensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 28. maj 1962 i København Gift 1 barn

A

Jesper Christensen (S) er Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune. Han blev i 2002 valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation. Jesper Christensen har tidligere været Socialborgmester.

Han er uddannet i datalogi fra Københavns Universitet. Jesper Christensen har bl.a. lavet lokal tv, arbejdet som regnskabschef i Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber samt hos Kulturministeriets Administrationscenter. Han bor med sin kone Gitte i Tingbjerg, hvor han er født og opvokset.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1785 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1258 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi socialdemokrater har forvandlet København - fra nedslidt og fattig til en by med fremgang, som folk flokkes om. Den udvikling skal fortsætte uden vores by splittes mellem rig og fattig. Jeg ønsker en by, hvor alle københavnere får del i fremgangen, hvor alle kan bo i ordentlige boliger, få uddannelse og job, en aktiv og tryg hverdag med høj livskvalitet.

Jeg ønsker et solidarisk København, et stærkt fællesskab, som hjælper hjemløse til en bolig og en vej tilbage til livet. En by der i fællesskab tager bedre hånd om psykisk syge og anerkender mennesker med forpinte sind. Et fællesskab, som sikrer udsatte børn og unge en uddannelse, og en fremtid de ser sig selv i. Et fællesskab, som beviser at alle kan og er med uanset social status. En by, der lever og ånder for at skabe plads og lige muligheder for alle og bygger på grundlæggende socialdemokratiske værdier – et stærkt fællesskab.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Socialborgmester Københavns Kommune, Socialdemokratiet
gruppeformand

2017 - nu

Børne- og Ungdomsborgmester Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2002 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2002 - 2013

Bestyrelsesformand Københavns Kommunes Ungdomsskole

Uddannelse

1982 - 1985

Datalogi, Københavns Universitet
Student Efterslægten

Erhvervserfaring

Socialborgmester Københavns Kommune
A

Politiske hverv

2014 - 2017

Socialborgmester Københavns Kommune, Socialdemokratiet
gruppeformand

2017 - nu

Børne- og Ungdomsborgmester Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2002 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2002 - 2013

Bestyrelsesformand Københavns Kommunes Ungdomsskole

Uddannelse

1982 - 1985

Datalogi, Københavns Universitet
Student Efterslægten

Erhvervserfaring

Socialborgmester Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet