PERSONPROFIL

Jes Vissing Tiedemann

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 25. februar 1983 i Esbjerg Samboende

B

Jes Vissing Tiedemann var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Jes Vissing Tiedemann blev ikke valgt ind.

Han er medlem af parties hovedbestyrelse og næstformand for Radikale Venstres bydelsforening for Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave.

Jes Vissing Tiedemann er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole og kandidat pædagogik og arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet. Han arbejder til dagligt som projektleder i Foreningen Nydansker, og han har tidligere bl.a. arbejdet som fuldmægtig ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og i forskellige konsulentstillinger.

Privat er Jes Vissing Tiedemann bosat på Vesterbro i København med sin kæreste.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 944 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Styrk folkeskolen i København
Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg mener, vi er nødt til at gøre noget for at bremse flugten fra de københavnske folkeskoler. Vi har redskaberne til det. Vi skal bare i gang. Vi skal tilbage til en mangfoldig folkeskole, hvor alle slags københavnerne mødes på tværs af deres forskellige baggrund og får en bedre forståelse for og af hinanden. Vi skal derfor have genskabt tilliden til de københavnske folkeskoler. Vi skal give lærerne de bedste muligheder for at give eleverne den gode og inspirerende undervisninger, der skal sikre at københavnske folkeskoler igen bliver københavnernes naturlige førstevalg. Det gør vi sådan her:

1. Færre elever pr. klasse
For at sikre gode fysiske rammer for undervisningen skal vi arbejde frem mod en klassekvotient på maksimalt 24 elever pr. klasse. Formålet er at gøre klasserne mere overskuelige for den enkelte elev og forbedre lærernes muligheden for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov.

2. Kvalitetsundervisning krævet tid til forberedelse
Folkeskolen skal sikre inspirerende undervisning af høj kvalitet. Det kræver at lærerne har tid til at forberede sig, udvikle nyt undervisningsmateriale give konstruktiv feedback på afleveringer. Derfor skal alle lærere have mere tid til forberedelse og efterbehandling så ovenstående bliver muligt.

3. Ressourcer til inklusion
Hvis alle elever skal trives i klassen og have reel mulighed for at deltage i undervisningen kræver det at der afsættes ressourcer til de børn har sar særlig pædagogiske behov. Lærere og pædagoger skal derfor ressourcer til inklusionen så skabes rum og ro i klassen til gavn for alle elever.

Flere praktiske, aktive og kreative fag
Alle børn har behov for succesoplevelser i skolen. Derfor skal de københavnske folkeskoler tilbyder flere praktiske, aktive og kreative fag, så børn kan udvikle andre færdigheder end de klassisk boglige og så flere unge får øjnene op for og kendskab til muligheder på erhvervsuddannelserne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Borgerrepræsentation, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Næstformand Radkale Venstre, Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave

Uddannelse

2008 - 2011

Cand.mag. Pædagogik og arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet
Erhvervsuddanelse Socialrådgiver, Den Sociale Højskole København

Erhvervserfaring

Projektleder Foreningen Nydansker
B

Politiske hverv

Borgerrepræsentationskandidat Københavns Borgerrepræsentation, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre
Næstformand Radkale Venstre, Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave

Uddannelse

2008 - 2011

Cand.mag. Pædagogik og arbejdslivsstudier, Roskilde Universitet
Erhvervsuddanelse Socialrådgiver, Den Sociale Højskole København

Erhvervserfaring

Projektleder Foreningen Nydansker

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet