PERSONPROFIL

Jens K. Jensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 12. marts 1956 i Biltris Gift 2 børn

V

Jens Kristian Jensen (V) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Jens K. Jensen har været opstillet for Venstre til kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune siden valget i 2005.

Jens K. Jensen er uddannet landmand i 1978. Han er i dag selvstænding erhvervsdrivende med landbruget Lundmosegård, og han har tidligere været ansat hos luftfartselskabet SAS i et årti.

Privat er Jens K. Jensen bosat i Kirke Hyllinge på Midtsjælland. Han er gift med Ann-Charlotte og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 253 Venstre in total 4162
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 210 Venstre in total 4975
KV 2009 Personlige stemmer 169 Venstre in total 0
KV 2005 Personlige stemmer 113 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg synes selv jeg igennem de 14 år der er gået siden jeg første gang blev valgt til kommunalbestyrelsen, har gjort en forskel for mange borgere i Lejre.
Jeg er en politiker, der gennem borgernes problemer med den kommunale sagsbehandling, løser borgerens problematikker så godt som jeg kan. Fremtidens lejre skal i endnu større grad drives ved tidlig indragelse af borgerne. Nærledelse alle relevante steder, størrer ansvar og selvbestemmelse for alle institutioner i lejre. Frihed til forskellighed. Respekt og forståelse for hinanden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økologi er et fint alternativ til konventionelt Landbrug, men det skal være frivilligt og et tilvalg som man selv må betale for.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for flere andels/ ejerboliger på 90 til 130 m2 i et plan. Almene boliger skal vi holde en pause med.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger rigtig mange midler til kollektiv trafik, det er fint og rigtig godt for borgerne i lejre. Vi har dog behov for en bedre vedligeholdelse af vores veje, stier og fortorve.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi starter i 2018 med langt mere sotering, det er rigeligt i første omgang.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om det er en stor og besværlig opgave vi har fået med det store antal flygtninge og migranter. Vi skal fortsætte med det gode arbejde vores medarbejdere i job og socialcenteret. Heldigvis er antallet af nye flygtninge/migranter faldet, det giver muligheder for at løse opgaven endnu bedre. Overordnet skal vi gå til arbejdet med en indstilling der viser vi forventer/forlanger man yder en indsats for at klare sig selv hurtigst muligt.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Altid godt med konkurrence.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt afgørende man kommer hurtigt i gang efter en indlæggelse/ operation. Derfor fuld fokus på det område.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid vores opgave som politiker at sørge for vi bruger borgernes penge bedst muligt, hvis vi får mulighed for det skal borgerne selvfølgelig have en mindre skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for at der bliver tænkt meget over hvordan vi får delt sol og vind lige over hele kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er godt i gang, det skal tænkes ind i det samlede trafiksikkerheds projekt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge vores penge på hele dette område langt mere fokuseret. Når vi har et område vi mener er unikt, skal der køres på fuld kraft med indsatsen indtil vi er i mål med opgaven. Det betyder vi må prioritere vores midler bedre.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag god service på det område.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have den samme service som udgangspunkt, men jeg ser gerne der lukkes op for tilkøb.0

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et spørgsmål der er svært at svare på, hvis vi ikke kan passe børnene ordentlig må der findes flere resourcer, men det må der ses på.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem, Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig landmand Lundemosegård

1996 - 2005

SAS
V

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre

2013 - nu

Medlem, Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig landmand Lundemosegård

1996 - 2005

SAS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet