PERSONPROFIL

Hans Kongsgaard

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 19. oktober 1958 Gift 3 børn

V

Hans Kongsgaard var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Hans Kongsgaard blev ikke valgt ind.

Han var også opstillet for partiet i kommunen ved valget i 2013.

Hans Kongsgaard er uddannet fra Bygholm Landbrugsskole. Til daglig er han selvstændig landmand på Kongsgården, som han har drevet siden 1994. Han har desuden erfaring fra flere lokale foreninger, bl.a. Lejre Museumsforening.

Privat er Hans Kongsgaard gift, og han er far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 82 Venstre in total 4162
KV 2013 Personlige stemmer 85 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er landmand og driver Kongsgården i Lejre. Jeg er ikke politiker, jeg er borgernes lokale repræsentant, jeg går op i fornuftige løsninger, som fremmer borgernes ve og vel. Det er vigtigt for mig, at vi bevarer Lejres skønne natur, da jeg glæder mig dagligt over at færdes i det fri. Lejres natur er helt unik, og jeg er meget tilfreds med vores nationalpark Skjoldungernes land, som jeg tror har en gavnlig indvirkning på tilflytningen og erhvervslivet.
Mine mærkesager er:
- Cykelsti fra Ledreborg Allé til Svogerslev.
Jeg vil arbejde for at anlægge en cykelsti langs med Lyngageren fra Ledreborg Allé til Svogerslev. Mange af Lejre bys borgere cykler dagligt til Roskilde. Lyngageren er en meget trafikeret vej med meget tung trafik. Det er et centralt punkt for mig, at sikkerheden øges på den vej.

- Fokus på vedligeholdelse af vandløb.
Med de stigende nedbørsmængder er det meget vigtigt, at vore vandløb har kapacitet til at bortlede overskydende vand fra boligområder, veje og marker.

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som landmand er det vigtigere for mig, at maden, der bliver serveret, er lokal end at den er økologisk

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at projektet skal gentænkes. Jeg synes boligerne er for små.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens veje skal gøres mere trafiksikre. Vi har en del nedslidte veje, der trænger til modernisering.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har blik for genanvendelse af ressourcer i kommunen, det er for klodens og fremtidens skyld.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes kulturlivet er vigtigt for Lejre, og det nuværende budget er passende.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en af kommunens kerneopgaver at pleje ældre, det skal derfor ikke overtages af det private.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde for at holde skatteprocenten på indkomstskatten i ro.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en af mine mærkesager at få en cykelsti fra Ledreborg Allé til Svogerslev og det er klart, at det betyder en prioritering.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre har en unik natur, som skal vedligeholdes, men landbruget skal stadig eksistere, da de er med til at forvalte det åbne land.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er de varme hænder, der er behov for. Måske kan der komme flere varme hænder ved at anvende ressourcerne på en smartere måde.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Iværksætteri er med til, at danske virksomheder frembringer overskud og dermed flere jobs og velfærd til lokalsamfundet, som er en forudsætning for, at vi kan bevare vores landkommune.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ejendomsskatten er for nogle borgeres vedkomne meget høj, og dermed bør ejendomsskatten holdes stabil.

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmandsuddannelsen, Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Selvstændig landmand
V

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Landmandsuddannelsen, Bygholm Landbrugsskole

Erhvervserfaring

Selvstændig landmand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet