PERSONPROFIL

Grethe Saabye

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Lejre
Kandidat til regionsrådsvalget i Sjælland

Født 13. november 1964 i Give Gift 3 børn

C

Grethe Saabye (K) er kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Hun er formand for Erhvervs- og Turismeudvalget samt medlem af Kernevelfærdsudvalget og Økonomiudvalget.

Grethe Saabye har været valgt i Lejre Kommune siden valget i 2009. Hun har tidligere været kommunalbestyrelsesmedlem i den daværende Hvalsø Kommune, hvor hun blev valgt som suppleant i 2001 og siden indsuppleret i byrådet i 2003. I sit politiske liv har hun bl.a arbejdet med erhvervs- og børnepolitik.

Grethe Saabye er uddannet jordemoder ved Rigshospitalets Jordemoderskole i 1990. Hun har arbejdet som jordemoder i over 25 år på forskellige hospitaler. I dag arbejder hun som jordemoder hos Uni-Care og som administrationschef i arkitektfirmaet Saabye & Partners, som hun driver med sin mand. Grethe Saabye har desuden erfaring med frivilligt arbejde bl.a. fra flere skole- og lokalbestyrelser og som hovedbestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelse.

Privat er Grethe Saabye bosat i Kirke Såby på Midtsjælland. Hun er gift med Peter, og sammen har parret tre døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1009 Det Konservative Folkeparti in total 1491
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 549 Det Konservative Folkeparti in total 827
KV 2001 Personlige stemmer 91 Det Konservative Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Du kan roligt stemme på mig,

da mine pejlemærker som din nye borgmester altid vil være:

NÆRHED

Alle skal ses og høres. Vores børn skal vokse op i et nærmiljø,

der giver glæde, livsmod, opfindsomhed og kompetencer.

Vores skønne natur skal året rundt rumme oplevelser, der samler os.

FÆLLESSKAB

Hvis vi kender vores værdier, er vi bedre rustet til fremtidens udfordringer.

Vi kan rigtigt meget alene, men vi kan mere sammen.

Fællesskabet er vores hjælp i nød og efter uheld,

vores inspiration og vores værn mod ensomhed.

SAMARBEJDE

Flere får bedre idéer. Vi skal ikke være ens, hverken politisk eller på andre måder.

Løsninger, der bygger på samarbejde med respekt for forskellige synspunkter

og ønsker, gør kagen større.

VALGFRIHED OG ANSVAR

Borgerne ved bedre. Både det offentlige fællesskab og vi som politikere skal

være åbne over for den enkeltes behov. Dermed vil vi lykkes bedre

med vores fælles indsats.

SUND FORNUFT

Vi har aldrig uendelige midler, og vi skal passe godt på fælleskassen.

Det gør vi ved at vælge kvalitet. Og ved altid at tænke over vores

ressourceforbrug - miljømæssigt, menneskeligt og økonomisk.

FREMTIDSSIKRING

Et aktivt erhvervsliv og landbrug skaber sammen med innovative iværksættere

lokale jobs, handel og økonomisk aktivitet. Vi skal gøre, hvad vi kan for at bakke dem op.

De er vores fundament for det gode liv, vi ønsker os. For nærheden, fællesskabet og

valgfriheden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi behøver ikke nødvendigvis bruge "penge" på det. Som kommune skal vi understøtte levedygtige og perspektivrige ideer med gode rammevilkår.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for flere mindre boliger eller boliger, der er til at betale for borgere, som ønsker at flytte til noget mindre/billigere pga enten skilsmisse, alderdom og andre grunde.

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carsten har været tro mod de spor, der var lagt i forvejen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må gøre en indsats ift begge transportformer.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er på vej!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i flere/bedre faciliteter!

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sat en del penge af til kultur på især børne- og ungeområdet i år. Det er fint, da kultur kan understøtte både læring og sociale kompetencer. Når vi bruger penge på kultur skal vi tænke i bredden i vores landkommune. Nicher eller mere smalle kultur- og kunstsatsninger kan vi nyde i de store byer, vi har helt tæt på os.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fokusere vores indsatser på to måder: Dem der har det største behov skal hjælpes mest - og så skal vi forebygge, at andre ikke på sigt bliver udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vi har formået at tage god hånd om vores flygtninge - både ift fordeling i lokalsamfundene og intergrationsindsatsen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der skal være et frit valg!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores budgetter skal prioritere at nogle skal have mere og andre der kan selv mindre. Men præmissen er ikke reel. Hvis vi lykkes hurtigere og bedre i genoptræningen koster den enkelte mindre på sigt, hvilket vil frigive midler til andre indsatser.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et generelt problem i Lejre Kommune. Indimellem er der en udfordret årgang og der må man overveje løsningsmuligheder med f.eks. to-lærer i visse fag og perioder. Det handler rigtig meget om de rette kompetencer hos lærerne. Dem skal vi understøtte.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget effektivt jobcenter i Lejre Kommune!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er helt rimeligt, at skatten skal sættes ned i Lejre Kommune. Vi ligger over landsgennemsnittet, hvilket ikke er naturligt set på baggrund af vores borgeres indtjeningsgrundlag. Vi er udfordret af vores struktur - landkommunen med mindre decentrale pasnings- og skoletilbud. Det er dog et valg, vi skal stå ved. Vi må være opfindsomme ift at skabe billigere drift på sigt. Og så skal skatten ned!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi prioritere det allerede. Det er fordyrende med en decentral institutionsstruktur, men det er et nødvendigt valg i Lejre Kommune for at sikre liv og udvikling i alle kroge.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid vigtigt at forebygge, men jeg er ikke bekendt med at problemet skulle være markant i Lejre.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi udvikler hele tiden vores cykelsti-net - dermed også trafiksikkerhed generelt.. Det ene udelukker ikke det andet. Investeringerne understøtter hinanden!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er meget opmærksomme og regulerede ift. vores naturområder. Jeg mener ikke, det er et reelt problem. Den eneste bekymring kan være ønsket om placering af de meget store vindmøller visse har. Det mener jeg ikke er foreneligt med Lejre Kommunes øvrige interesser. De store vindmøller bør placeres hvor der er mere vind - eller til havs!

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som kommune understøtte initiativer, som er relevante for Lejre Kommune.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcer skal bruges målrettet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede nu ekstra midler til indsatsen. Dette gør vi mhp at de i løbet af få år er velintegreret og i stand til at klare sig selv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge vores ressourcer målrettet - for at kunne opnå besparelser på sigt, så der er råd til alle de opgaver en kommune kan forventes at varetage.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn skal passes forsvarligt. Jeg har indtryk af, det fungerer godt i vores institutioner - at normeringerne er ok. Det vigtige er, at vi sørger for tilstrækkelige midler til børn med vanskeligheder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke nødvendigvis om penge. Men vi kan godt være mere offensive i forhold til udvikling af erhvervsjord.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi får råd til det!

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 867 Det Konservative Folkeparti in total 26913

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Du kan roligt stemme på mig,

da mine pejlemærker som din nye borgmester altid vil være:

NÆRHED

Alle skal ses og høres. Vores børn skal vokse op i et nærmiljø,

der giver glæde, livsmod, opfindsomhed og kompetencer.

Vores skønne natur skal året rundt rumme oplevelser, der samler os.

FÆLLESSKAB

Hvis vi kender vores værdier, er vi bedre rustet til fremtidens udfordringer.

Vi kan rigtigt meget alene, men vi kan mere sammen.

Fællesskabet er vores hjælp i nød og efter uheld,

vores inspiration og vores værn mod ensomhed.

SAMARBEJDE

Flere får bedre idéer. Vi skal ikke være ens, hverken politisk eller på andre måder.

Løsninger, der bygger på samarbejde med respekt for forskellige synspunkter

og ønsker, gør kagen større.

VALGFRIHED OG ANSVAR

Borgerne ved bedre. Både det offentlige fællesskab og vi som politikere skal

være åbne over for den enkeltes behov. Dermed vil vi lykkes bedre

med vores fælles indsats.

SUND FORNUFT

Vi har aldrig uendelige midler, og vi skal passe godt på fælleskassen.

Det gør vi ved at vælge kvalitet. Og ved altid at tænke over vores

ressourceforbrug - miljømæssigt, menneskeligt og økonomisk.

FREMTIDSSIKRING

Et aktivt erhvervsliv og landbrug skaber sammen med innovative iværksættere

lokale jobs, handel og økonomisk aktivitet. Vi skal gøre, hvad vi kan for at bakke dem op.

De er vores fundament for det gode liv, vi ønsker os. For nærheden, fællesskabet og

valgfriheden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Sjælland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Ansatte på Region Sjællands hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et meget vanskeligt spørgsmål. Dybest set mener jeg vores opmærksomhed skal rettes mod mindre ulighed i sundhed.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyret behøver ikke være ret stort.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne måske overveje en form for "værnepligt" for lægerne...

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejde er altid godt!

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehuse er konsekvensen af ønsket om et meget højt specialiseringsniveau. I fremtiden må vi anvende de mindre sygehuse til pleje, palliation etc - til lokale sundhedshuse, som kan varetage de opgaver, regionen skubber fra sig.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender dog ikke præmissen!

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejelsen om mulighederne skal hele tiden være tilstede! Men man kan ikke se bort fra hensyn som kvalitet og økonomi.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke overbevist om, at kommuner og stat ikke kunne gøre det bedre. Regionen er en dyr konstruktion.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores fokus skal ligge på hurtige og sammenhængende patientforløb fra henvisning, udredning og behandling fremfor på hospitalernes indtjeningsmaksimering, som jo er størst jo flere kontakter/nye besøg pt.en har. Det er IKKE pt.-venligt!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ny viden skal altid komme pt.erne tilgode.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som individ er det vigtigt for mig at vide jeg kan komme hurtigt til, hvis jeg får behov for behandling. På den anden side bekymrer det mig, at der er borgere, som ikke har den mulighed. Vi skal finde en vej, der ikke stiller nogen borgere ringere - hverken i tid eller kvalitet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for råstofferne, men vi har også brug for at bevare vores natur. Der må ske en afvejning i hvert enkelt tilfælde.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at sikre den decentrale infrastruktur. Men der findes også andre muligheder med f.eks. flextrafik eller deleordninger..

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand, Erhvervs- og turismeudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand, Børn- og Ungeudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2016 - 2017

Hovedbestyrelsesmedlem Kræftens Bekæmpelse

Uddannelse

Professionsbachelor Jordemoder, Jordemoderskolen v. Rigshospitalet i København

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Jordemoder Uni-Care

2006 - 2017

Administrationschef Saabye & Partners

2013 - 2016

Jordemoder Holbæk Sygehus

1990 - 2013

Jordemoder Roskilde Sygehus
C

Politiske hverv

2009 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand, Erhvervs- og turismeudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Medlem af Kernevelfærdsudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti
Formand, Børn- og Ungeudvalget Lejre Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2016 - 2017

Hovedbestyrelsesmedlem Kræftens Bekæmpelse

Uddannelse

Professionsbachelor Jordemoder, Jordemoderskolen v. Rigshospitalet i København

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Jordemoder Uni-Care

2006 - 2017

Administrationschef Saabye & Partners

2013 - 2016

Jordemoder Holbæk Sygehus

1990 - 2013

Jordemoder Roskilde Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet