PERSONPROFIL

Flemming Steen Munch

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 19. august 1947 i Aalborg Gift 3 børn

V

Flemming Steen Munch (V) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, hvilket han har været siden 2009. Han er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Flemming Steen Munch er uddannet fra Politiskolen og har tidligere arbejdet som vicepolitiinspektør og som informationschef for Københavns Politi. I dag er han pensionist.

Privat er han gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1115 Venstre in total 23652
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 403 Venstre in total 31442

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har 8 års erfaring i Borgerrepræsentationen, hvor jeg har siddet i
Socialudvalget,
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og
Teknik- og Miljøudvalget
Disse erfaringer vil jeg kunne bruge i de næste fire år.
Desuden har jeg erfaring i mange forskellige samfundsforhold efter i en mere end 40-årig periode at have været ansat i politiet herunder som informationschef i København Politi.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Venstre

Tillidsposter

Redaktør Politihistorisk selskabs årsskrift

Uddannelse

Vicepolitiinspektør Politiskolen

Erhvervserfaring

2009 - nu

Pensioneret informationschef Københavns Politi
V

Politiske hverv

2009 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Venstre

Tillidsposter

Redaktør Politihistorisk selskabs årsskrift

Uddannelse

Vicepolitiinspektør Politiskolen

Erhvervserfaring

2009 - nu

Pensioneret informationschef Københavns Politi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet