PERSONPROFIL

Flemming Ipsen

Vores Allerød

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 28. marts 1950 i Frederiksberg I et forhold 1 barn

E

Flemming Ipsen var i år 2017 kandidat for Vores Allerød til kommunalvalget i Allerød kommune. Flemming Ipsen blev ikke valgt ind.

Han er bankuddannet i Hellerup Bank og arbejder til daglig som konsulent i Furesø Kommune.

Flemming Ipsen var opstillet til Kommunalvalget 2013, men blev ikke valgt ind i byrådet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 63 Vores Allerød in total 809
KV 2013 Personlige stemmer 33 Venstre in total 2528

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mange års nedskæringer på basal service som børnepasning, Skole, Sundhed og Ældreområdet skal bringes tilbage i en ordentlig forfatning. I stedet for afvikling skal vi i gang med udvikling af kommunen.

Velfærden skal tilbage til borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre har der været en proces omkring skolesammenlægningen, som uvist af hvilke hensyn blev ændret i sidste øjeblik. Det har betydet stor utilfredshed blandt forældrene på Lillerød skolerne og samtidigt en flugt til ny Privatskole. Der er brug for en langsigtet løsning omkring skolestrukturen i Lillerød.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesteren har ikke formået at skabe det brede samarbejde. Han har ikke fået byrådet til at have en fælles vision for udviklingen af kommunen. Han er ude af trit med borgernes ønsker til udvikling af servicen og planlægningen i det hele taget.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for at det nye byråd skaber sig et overblik over hele kommunen og sætter retning for den fremtidige udvikling. Indtil dato er kommunens udvikling bolig og erhvervsmæssigt sket efter hvad man lige synes, der skal ske i enkelte områder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en ny vurdering af trafikafviklingen i Allerød Kommune. Trafikmønstret har ændret sig siden der sidst er lavet en undersøgelse.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I den kommende tid handler det om at finde penge til at øge kernevelfærden før der igen bruges penge på andre ting. Mungo Park har lige fået mange penge til udvidelse, området ved Bibliotek, Biograf er lige blevet ændret og forskønnet.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan jeg ikke umiddelbart vurdere. Har ikke nok kendskab p.t. om den service vi har er god. Vi skal ikke udlicitere for udliciteringens skyld. Det skal bero på en konkret vurdering af service/betaling. Dog vil jeg ikke være afvisende, hvis det kan give mere service for de samme penge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om, at andre skal have mindre fordi et område opprioriteres. Der er sandsynligvis plads til begge dele, da Vores Allerød vil finde pengene til det på anden måde - uden at skatterne skal stige.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at spørgsmålet er vildledende. Jeg vil til gengæld sige, at der ikke skal være klasser med over 24 elever. mener at den gennemsnitlige klassekvotient ligger på 21-22 i dag

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerød Kommune har mange gode arbejdspladser. Ledigheden er meget, meget lav.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler ikke om at nogen skal have mere end andre. Det handler om, at der skal udarbejdes en ny overordnet plan for udvikling af kommunen. Hvis den viser at der skal flere penge til yderområder, så er det det, Vores Allerød vil arbejde for.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil gerne bruge flere penge på cykelstier under forudsætning af, at det handler om skolebørnenes sikkerhed.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal som minimum tilbydes en høj grad af service tilpasset den ældre i kommunen. Såfremt nogle borgere har mulighed for selv at købe mere er det i orden. Men basis pleje m.m. skal ligge på et højt niveau. Vores ældrepleje er desværre skåret meget i de senere år.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt, skal der ikke nødvendigvis tages fra andre områder. Der skal skabes mere rum til mere service.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Formand Vores Allerød

Uddannelse

Bankuddannet Hellerup Bank

Erhvervserfaring

Erhvervskonsulent Furesø Kommune
E

Politiske hverv

Formand Vores Allerød

Uddannelse

Bankuddannet Hellerup Bank

Erhvervserfaring

Erhvervskonsulent Furesø Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet