PERSONPROFIL

Erdal Colak

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vallensbæk

Født 4. marts 1975 Gift 2 børn

A

Erdal Colak (S) har siden 2009 været kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune. I den forbindelse er han medlem af Børne-og Kulturudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Han blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti, men han skiftede i 2016 parti til Socialdemokratiet.

Colak har en kandidat i informationsvidenskab og kulturformidling fra Det Informationsvidenskabelige Akademi, og han arbejder til daglig som freelance journalist. Privat er Erdal Colak gift, og han har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 359 Socialdemokratiet in total 2147
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 247 Socialistisk Folkeparti in total 1120

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Vi ønsker en velfungerende kommune, som yder borgerne offentlig service af høj kvalitet, når det drejer sig om børnepasning, uddannelse, ældreomsorg, miljø og kulturtilbud – eller er vi tilfredse med en kommune, hvor ydelserne bærer præg af discountkvalitet? Ønsker vi en kommune, som giver gode fysiske rammer og rige udfoldelsesmuligheder for alle – eller vil vi nøjes med en kommune, hvor tilbuddene til vores børn ikke er tilstrækkelige, hvor bygningerne nogen steder mangler vedligeholdelse, og hvor kulturlivet hæmmes af manglende økonomiske ressourcer?
Vi ønsker en kommune, som er med til at skabe og udvikle nogle gode rammer for livet i Vallensbæk. Kvalitet i børnepasningen med plads til udfoldelse og udvikling. Gode skoler med moderne undervisningsmiljøer, som sikrer, at alle får den grundlæggende uddannelse til at klare sig i fremtidens samfund. En kommune som har et rigt og mangfoldigt socialt, fritids-og kulturliv.
Vi har visionerne for en udvikling af Vallensbæk, som hæver sig over middelmådigheden. Socialdemokraterne har den politiske vilje til at gøre en god kommune endnu bedre. Vi har klare mål for en ambitiøs politisk indsats, som vil løfte Vallensbæk kommunes servicekvalitet til gavn for borgerne i Vallensbæk. Socialdemokraterne kommer med de friske kræfter til bestyret, som er nødvendig for at imødekomme de mange nye udfordringer og viljen til at finde politiske løsninger i samarbejde med andre.
Mine konkrete visioner for den kommende valgperiode i Vallensbæk er:

Glade børn: Vi ønsker et bredt og mangfoldigt udbud af børnehaver af forskellige størrelser og med forskellige værdigrundlag og profiler, så forældre har mulighed for at vælge en institution, der passer til netop deres børn.

Børneparate skoler: Børn og unge skal have gode opvækst- og udviklingsvilkår. De kommunale tilbud skal danne sammenhæng og helhed i børnenes liv fra dagpleje, vuggestue over børnehave, SFO og skole og til ungdomsuddannelserne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vallensbæk Kommune skal investere 10 millioner kroner i at nedsætte støjbelastningen for borgere, der er ramt af støj.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Vallensbæk skal udstykke nye byggegrunde til bolig og erhverv, så kommunen kan vækste.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Henrik Rasmussen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2010

Kandidat Informationsvidenskab og kulturformidling, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Erhvervserfaring

2013 - nu

Journalist Freelance

2011 - 2012

Bibliotekar Bagsværd Bibliograf
A

Politiske hverv

2016 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2008 - 2010

Kandidat Informationsvidenskab og kulturformidling, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Erhvervserfaring

2013 - nu

Journalist Freelance

2011 - 2012

Bibliotekar Bagsværd Bibliograf

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet