PERSONPROFIL

Carl Christian Ebbesen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 31. juli 1968 2 børn

O

Carl Christian Ebbesen (DF) er 2. næstformand i Borgerrepræsentationen og gruppeformand. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Han har tidligere været Kultur- og Fritidsborgmester i København Kommune. Han blev valgt ind i Borgerrepræsentationen i 2001 og arbejdede inden han overtog borgmesterposten som politisk og økonomisk sekretær i Dansk Folkeparti på Christiansborg i perioden 1997-2013. Han er den første af Dansk Folkepartis medlemmer, som har modtaget en borgmesterpost. Han var i 1995 med til at stifte Dansk Folkepartis Ungdom, hvor han var formand frem til 1999, og fra 2004 har han tillige været organisatorisk næstformand for Dansk Folkepartis landsorganisation.

Han voksede op i Midtjylland og flyttede til København efter at være blevet færdiguddannet civiløkonom fra Syddansk Universitet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3600 Dansk Folkeparti in total 15082
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4611 Dansk Folkeparti in total 20391

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Som kultur- og fritidsborgmester i København har jeg
bl.a. ansvaret for byens biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og en håndfuld museer, og det er mit mål at give københavnerne flere og bedre tilbud på idræts- og kulturområdet.

Derudover vil jeg og Dansk Folkeparti arbejde for følgende:

København skal være en tryg by
- Alle borgere skal kunne færdes uden problemer i alle dele af København
- Øget fokus på kriminalitetsbekæmpelse
- Flere og hårdere krav til kriminelle unge, hvoraf mange har anden etnisk baggrund end dansk
- Mere synligt politi i gadebilledet
- Udvisning af kriminelle udlændinge
- Styrkelse af samarbejdet mellem politiet, aktører inattelivet, SSP og forældrenetværk.

Ældre borgere har krav på en kærlig og tryg pleje – uanset om man bor i eget hjem eller på plejehjem
- Stærk sundhedsfaglig indsats på plejehjemmene
- Sund og nærende mad til de ældre
- Flere aktiviteter til de ældre
- Bedre opfølgende indsats efter sygehusindlæggelse
- De ældre skal have mere indflydelse på hvilke opgaver hjemmeplejen udfører, så der lyttes til den enkeltes behov.

København skal være præget af danske værdier og normer
- Nej til parallelsamfund
- Bekæmpelse af radikale muslimske miljøer
- Vi lever i Danmark, og derfor bør enhver form for særbehandling af udlændinge ophøre, herunder kønsadskillelse og religiøse særregler i skoler og institutioner
- Udlændinge skal lære dansk, så de kan komme i arbejde og forsørge sig selv
- Udlændinge må lære at klare sig selv, ellers skal de udvises, hvis de har været på kontanthjælp i mere end tre år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Borgmester Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - 2014

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

2. næstformand i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Gruppeformand Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1989 - 1993

HA Civiløkonom, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Næstformand Dansk Folkepartis Landsorganisation
O

Politiske hverv

2014 - 2017

Borgmester Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - 2014

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

2. næstformand i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Gruppeformand Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Københavns Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Københavns Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1989 - 1993

HA Civiløkonom, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Næstformand Dansk Folkepartis Landsorganisation

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet