PERSONPROFIL

Per Bruun Andersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 13. maj 1965 i Gentofte Gift 2 børn

C

Per Bruun Andersen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Gentofte kommune. Per Bruun Andersen blev ikke valgt ind.

Han var også opstillet ved valget i 2013, hvor han fik en suppleantplads. Suppleantpladsen har han i en periode på fire måneder brugt som stedfortræder for en partikollega i kommunalbestyrelsen.

Per Bruun Andersen er uddannet sygeplejerske og rådgiver. Uddannelserne har han brugt i sit job i medicinalindustrien, hvor han har været ansat som Safety Officer, sælger og produktspecialist. I dag er han ansat i det sundhedsfaglige vikarbureau AjourCare som personalekonsulent.

Herudover er han også foreningsaktiv i en række lokalforeninger, der bl.a. tæller et bestyrelsesmedlemsskab i Gentofte Studenterkursus samt en næstformandspost i Gentofte Kommunes Bevillingsnævn. Privat er han gift med Annette, med hvem han har to døtre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 119 Det Konservative Folkeparti in total 23506
KV 2013 Personlige stemmer 131 Det Konservative Folkeparti in total 19930

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har i de sidste 4 år arbejdet tæt sammen med kommunalbestyrelsen som 1. suppleant og er nu valgt ind. Dette har givet mig en god erfaring med byrådsarbejdet og en masse blod på tanden til at komme ind og gøre en forskel for Gentofte og mine medborgere.

Jeg er stolt over at bo i Gentofte fordi:

Vi er forbillede for andre kommuner for hvordan man, til trods for den urimeligt store udligning, administrerer borgernes penge bedst.

Vi har nogle af landets aller bedste folkeskoler

Vi er gode til at integrere nye tilflyttere og at få flygtninge i arbejde

Vi har en fantastisk smuk grøn kommune.

Det vil jeg arbejde på at fastholde og videreudvikle

jeg ønsker at:

Være med til at opføre ungdomsboliger og almennyttige der er til at betale så specielt vores unge kan blive i kommunen og de værdigt trængende kan tilbydes en bolig.

Skabe et netværksmiljø for de mange iværksættere vi har i Gentofte bla i form af netværks og væksthuse

Tiltrække mere erhverv til kommunen bl.a ved at lette den bureaukratiske proscess.

Jeg ønsker at fastholde den borgernære medbestemmelse vi har sat i værk i form af vores opgaveudvalg.

Arbejde for den bedste ældrepleje med de hjælpemidler der er til rådighed uden at underkende vigtigheden af varme hænder.

Fortsat styrke vores dygtige frivillige og netværkshuse

Understøtte vores folkekirker som kulturelt samlingspunkt.

Arbejde for en lav grundskyld

Jeg har været stedfortræder i Byrådet i periode i 2015-16 og ønsker at bruge min erfaring her fra og en masse energi i de kommende 4 år på at fastholde Gentofte som en af de aller bedste kommuner at bo i.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at beholde de unge i kommunen og ud over ungdomsboliger bør vi også lave almennyttige boliger hvor der er mulighed for det.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration finder bedst sted blandt kommunens borgere og ikke i en ghetto.

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hans Toft er et forbillede i forhold til at skabe en sund kommune bl.a. via brede aftaler mellem partierne i Byrådet samt ved at bruge kommunens penge rigtigt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er startet en proces med affaldsortering, som skal implementeres. Det tager naturligvis tid. Vi er klart på rette spor.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det nu ret godt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det nu ok. Men vi kunne godt bruge et kulturhus.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har naturligvis været en udfordring at vi blev pålagt at tage et antal flygtninge vi reelt ikke havde plads til uden det gik ud over kommunens borgere og specielt de unge. Men vi skal naturligvis til enhver tid leve op til vores ansvar over for flygtninge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger helt af, hvor god kommunen er til at lave udbud der sigter på kvalitet frem for pris alene.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat bruge pengene rigtigt. Flere hjælpemidler uden at gå på kompromis med den menneskelige kontakt ved træning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at forkorte skoledagen så de unge kan have et socialt liv udenfor skolen og en sund fritid.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan helt sikkert gøre vores jobcenter mere effektivt ved at fjerne unødvendige krav til de arbejdsløse og reelt prøver at hjælpe dem i arbejde i stedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten generelt skal sættes ned. Specielt ejendomsskatterne er helt urimelige.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke så store problemer på området endnu. og vi yder en fin indsats allerede.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gentofte er næsten fuldt udbygget med cykelstier, hvor det er muligt.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er noget galt i at man automatisk får ydelser hvis man ikke har behov for det. Det er også svært at betale med mursten.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har på landsplan udsultet området for meget igennem mange år. Tror det er penge man på længere sigt vil spare.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i det forgangne år skabt nogle mere robuste daginstitutioner som også gør at vi udnytter personalet mere effektivt. Vi behøver derfor ikke nødvendigvis flere pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vigtigere er det at lette bureaukratiet så vi kan tiltrække nye virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er generelt en helt urimelig ekstraskat.

Erhvervserfaring

2017 - nu

Personalekonsulent AjourCare
C

Erhvervserfaring

2017 - nu

Personalekonsulent AjourCare

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet