PERSONPROFIL

Benedikte Kiær

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Helsingør

Født 10. december 1969 i Gentofte Gift 1 barn

C

Benedikte Kiær (K) er borgmester i Helsingør Kommune, hvilket hun har været siden kommunalvalget i 2013. Hun er formand for Økonomiudvalget.
Hendes politiske karriere strækker sig tilbage til 1991, hvor hun meldte sig ind i Det Konservative Folkeparti. Hun har efterfølgende været medlem af Folketinget (2011-2013), og hun har også haft en ministerpost som Socialminister. I sit civile liv har hun i en årrække arbejdet som kommunikationsrådgiver i henholdsvis PrimeTime og Biogasol. Derudover er hun uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6679 Det Konservative Folkeparti in total 11527
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 5685 Det Konservative Folkeparti in total 10393

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil knokle for, at den positive udvikling Helsingør Kommune befinder sig i varer ved i mange år. Det skaber nye arbejdspladser og penge til velfærd, hvor jeg vil prioritere endnu bedre ældrepleje, flere pædagoger i daginstitutionerne og fagligt stærke skoler ligesom de højere indtægter for kommunen også skal betyder skattelettelser for borgerne.

Her er en uddybning af, hvad jeg vil prioritere, når det gælder den fælles velfærd:

En fri og tryg alderdom:
Mennesker er ikke ens. Det er derfor altafgørende, at de ældre får reel valgfrihed, når det gælder madleverandører i hjemmet. Og så skal vi sikre, at de ældre altid sikres den hjælp og pleje, de har behov for ligesom det skal være muligt at leve et aktivt seniorliv med motion og adgang til attraktive sociale aktiviteter.

Danmarks bedste børne- og ungeliv:
Børnefamilier skal være sikre på, at de og deres børn møder daginstitutioner og skoler af høj kvalitet, tæt på hvor de bor. Folkeskolen i Helsingør Kommune skal være blandt landets bedste. Børn skal opleve daginstitutioner, hvor bevægelse, udvikling og hygge er en naturlig del af dagligdagen, og hvor der er voksne nok – dvs. 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn pr. medarbejder.

Danmarks sundeste sundhedshus skal ligge i Helsingør:
Jeg vil kæmpe for, at det kommende sundhedshus i Helsingør bliver Danmarks bedste. Jeg vil arbejde for, at også børn kan få almen lægehjælp i sundhedshuset i weekenderne. Ligesom der skal være moderne genoptræningsfaciliteter og gode busforbindelser fra hele kommunen til det nye sundhedshus.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er en god idé, at kommunen bruger 120 millioner kroner på at opgradere stadion til Superliga-niveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det første er vi ikke i gang med at opgradere stadion til superligastadion. Vi er i gang med at bygge et stadion som lever op til 1 division - det koster 57 millioner. Hvis vi skal have ekstra siddepladser til superliganiveau, så er der nok tale om ekstra 40 -50 millioner, som vil gå til at sikre plads til 10.000 tilskuere. Men jeg mener, at vi skal kæmpe for, at der ikke skal bygges så mange pladser, da det vil betyde mange tomme pladser til kampene

2 Helsingør skal fortsætte den klare strategi om at være i toppen blandt kommuner, der bruger flest penge på kultur og events.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke en strategi om at bruge flest penge på kultur. Vi har en strategi om at være en attraktiv kommune for vores borgere og for turister. Og her er spændende kulturtilbud og begivenheder en del af strategien, vel og mærke tilbud, som i den grad passer til Helsingør Kommunes historie.

3 Benedikte Kiær har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da jeg begyndte som borgmester den 1 januar 2014 ønskede at få skabt brede aftaler i byrådet - og det er lykkedes! Ligesom vi oplever økonomisk fremgang i kommunen. Derfor giver jeg mig selv en god karakter her, da jeg har nået disse to mål

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der er behov for anlægsinvestering i ny svømmehal

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sikrer de nødvendige ressourcer gennem råderum og omprioriteringer. Vi har sikret den særlige sociale indsats - næste område vi skal se på et området for udsatte børn, hvor vi oplever stigende takster og flere børn, der har behov for hjælp

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle flygtninge er en ressource. Andre skaber problemer

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu har vi kort ventetid på genoptræning. I september havde vi en gennemsnitlig ventetid på lidt over 8 dage. Kommer der flere borgere, der får behov genoptræning, så følger budgetterne efter

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør vi allerede - vi har en politik om 24 elever når der oprettes nye klasser

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger stadig meget højt sammenlignet med andre kommuner. Men skatten skal kun sættes ned, når der er økonomisk råderum

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke egentlige ydreområder!

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør begge dele

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke naturområder, der kan udstykkes til erhvervsejendomme

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger allerede i dag mange ressourcer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sat de nødvendige midler af til at integrere flygtninge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må vi ikke i følge lovgivningen

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige sat penge af i næste års budget

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder kommer ikke fordi, der afsættes flere penge, men kommer og bliver på grund af godt arbejdsmarkedet og den service, man giver virksomhederne

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ligger stadig meget højt sammenlignet med andre kommuner. Men skatten skal kun sættes ned, når der er økonomisk råderum

Politiske hverv

Formand, Økonomiudvalget Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Borgmester Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - nu

Byrådsmedlem Hedensted Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1995 - 2001

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2011 - 2013

Folketingsmedlem Folketinget

2010 - 2013

Socialminister Socialministeriet

2006 - 2009

Kommunikationsrådgiver Biogasol
C

Politiske hverv

Formand, Økonomiudvalget Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - nu

Borgmester Helsingør Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - nu

Byrådsmedlem Hedensted Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1995 - 2001

Kandidat Statskundskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2011 - 2013

Folketingsmedlem Folketinget

2010 - 2013

Socialminister Socialministeriet

2006 - 2009

Kommunikationsrådgiver Biogasol

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet