PERSONPROFIL

Andreas Keil

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i København

Født 12. juni 1979 i København I et forhold 1 barn

A

Andreas Liske Keil (S) har siden 2013 været medlem af Borgerrepræsentationen i København, hvor han er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Til daglig arbejder han som paramediciner hos Frederiksbergs Brandvæsen. I den forbindelse er han også tillidsmand for ambulancefolkene på Frederiksberg. Han er født og opvokset i København.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1139 Socialdemokratiet in total 82819
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 882 Socialdemokratiet in total 76524

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Man skal stemme på mig fordi, at jeg har nogle meget relevante mærkesager, og jeg får de fleste af mine mærkesager gennemført.
- Gratis transport til ældre der ikke selv har mulighed for, at komme til ældreklubben, dag- og aktivitetscentre.
- Førstehjælp til alle pædagoger i vores kommune.
- Bedre medarbejderforhold og mere indflydelse til vores ansatte. Glade medarbejdere giver bedre borgerservice.
- Fritidsjob og idræt skal være et alternativ til banderne og gaden.
En gennemskuelig og retfærdig pladsanvisning.
- Mere kontinuerlig hjemmepleje hos vores ældre.
Billigere boliger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lave bedre forhold for cyklisterne, men det behøver ikke give dårligere forhold for bilisterne. Men meget vigtigt er det også, at vi får billigere offentlig trafik.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes vores nuværende økonomiske niveau er på et fornuftigt niveau.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er et meget vigtigt element for, at borgene kan komme tilbage til deres normale hverdag. Dog skal vi ikke spare på andre sundhedsområder, dette er vigtigt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2011 - nu

Tillidsmand

Uddannelse

2002 - 2005

Erhvervserfaring

Brandmand Hovedstadens Beredskab
A

Politiske hverv

2014 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2011 - nu

Tillidsmand

Uddannelse

2002 - 2005

Erhvervserfaring

Brandmand Hovedstadens Beredskab

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet