PERSONPROFIL

Alina Protsyk

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

B

Alina Protsyk var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Alina Protsyk blev ikke valgt ind.

Hun er bestyrelsesmedlem for Brønshøj/Husum /Vanløse.

Alina Protsyk oprindeligt fra Ukraine, men hun har boet i Danmark siden hun var 14 år. Hun er uddannet diplomingeniør i Proces & Innovation fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun arbejder til daglig som forretningsudvikler for virksomheden Innovast, som hun selv er medejer af. Alina Protsyk er desuden freelance tolk med sprogene dansk, polsk og ukrainsk. Hun er desuden stifter og formand for Dansk-ukrainsk forening Lastivka. Privat er Alina Protsyk bosat i Brønshøj.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 344 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op til Borgerrepræsentationen hos Radikale Venstre, og jeg vil arbejde for en tryg, kreativ og grøn by.

Mine Mærkesager:

Trygge bydele
• Klubtilbud til unge fra 9 til 18 år, og opsøgende arbejde
• Støtte til fritidsaktiviteter til udsatte unge
• Styrke lokalpolitiet

Kreative bydele
• Tomme butikslokaler skal lånes til kreative og grønne iværksættere

Grønne bydele
• Metro til Bellahøj, Brønshøj og Tingbjerg
• Kollektiv trafik, der virker
• Flere og bedre cykelstier
• Flere grønne byområder

Kloge bydele
• Styrke folkeskolernes profiler
• God skoleledelse
• Flere lærere
• Flere pædagoger

God integration
• Mentorordning for nydanskere, med fokus på rettigheder og muligheder
• Udvikling af startpakker og informationsaftener i samarbejde med lokale græsrødder

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Brønshøj/Husum /Vanløse
Formand Dansk-ukrainsk forening Lastivka

Uddannelse

Diplom Diplomingerniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Konsulent og medejer Innovast
Freelance Tolk
B

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Radikale Venstre, Brønshøj/Husum /Vanløse
Formand Dansk-ukrainsk forening Lastivka

Uddannelse

Diplom Diplomingerniør, DTU - Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Konsulent og medejer Innovast
Freelance Tolk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet