260458-ad99cd1d.jpeg
260458-ad99cd1d.jpeg
Veganerpartiet
Maria Nørgaard Andersen
Født 23/2/1995 - Enlig - Ingen børn - 2450 København SV
Nuværende stilling: Aktivist
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg ønsker at København skal være verdens mest klimavenlige hovedstad - en by hvor empati, klima og natur er i centrum af alle vores beslutninger. Hvis man ønsker reel klimahandling er det Veganerpartiet man skal stemme på. Jeg vil arbejde for 100% plantebaseret mad i de offentlige institutioner, således at vi som kommune ikke støtter den mest drivhusgasudledende sektor (det animalske landbrug). Herudover ønsker jeg gratis offentlig transport, som en del af arbejdet for at gøre København bilfri. Til sidst vil jeg bevare den dyrebare natur og kultur vi har i vores kommune, som f.eks. Amager Fælled, Stejlepladsen og Christiania og så ønsker jeg at sætte en stopper for Lynetteholm projektet. Vi skal passe på vores natur, vi skal tage klimakrisen alvorligt og så skal vi ikke støtte op om den grove dyremishandling, der i dag sker i det danske dyrelandbrug. Hvis du er enig, så sæt dit kryds ved liste G til kommunalvalget.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At styrke integrationen er kun en fordel for vores samfund. At bruge ressourcer på velfungerende integration er en god investering i mennesker og vores samfundsvelfærd. Dog kan god integration ikke udelukkende opnås ved hjælp af flere penge. Vi skal også blive bedre til (som samfund) at have en retorik, der gør at alle føler sig velkomne i vores land - uanset etnicitet og relig... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at afsætte ressourcer til de mest udsatte. Det er med til at skabe et mere lige samfund, og jeg tror på, at hvis vi sætter ind tidligt, vil vi over tid spare flere ressourcer, end vi bruger.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan aldrig forsvare at bygge på fredet natur (som Lærkesletten var, indtil et simpelt flertal i Folketinget valgte at affrede området). Området har unik natur og truede arter (som f.eks. stor vandsalamander) og har i øvrigt stor værdi for de mennesker, der bor i området. Beslutningen om at bygge på Lærkesletten er taget for at betale en metrogæld af - vi kan ikke acceptere ... Læs mere

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes generelt, vi skal tilbyde lige hjælp til alle, uafhængigt af indkomst, da alle bør have de samme rettigheder (gratis uddannelse, lægehjælp osv.). Herudover gør det processen meget nemmere, når der er lige tilbud til alle. Dog synes jeg, at der er få områder, hvor vi bruger for mange penge på mennesker, der sagtens kan klare sig selv - eksempelvis jobcentrene.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi afsætter for få ressourcer til de i vores samfund, der har flest udfordringer. Hvis vi sørger for at løfte disse grupper af mennesker bedre fra start, vil det gavne vores kommune bredt og kræve færre ressourcer på sigt.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener som udgangspunkt, at vi skal aftabuisere, det at være arbejdsløs. Nogle gange er det langt mere værdifuldt på lang sigt for vores samfund, at lade folk være arbejdsløse i en periode. På den måde har man tid til at finde ud af hvad man virkelig brænder for, så man finder et job, hvori man trives, og et job man har lyst til at blive i. Lige nu er det svært at forblive a... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke det rette tidspunkt at stoppe med at investere i vores samfund. Det er tid til, at vi investerer grønt i vores kommunes fremtid.

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Privatbilismen står for en væsentlig del af Danmarks drivhusgasudledninger, så det er afgørende, at vi får nedsat antallet af biler. Herudover påvirker biler også Københavns luftkvalitet negativt. Derfor skal vi gøre det mindre attraktivt at have biler i København, f.eks. ved at omlægge parkeringspladser til små naturområder eller gøre det dyre at parkere i København. Det ska... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det absolut vigtigste vi alle skal gøre - også kommunen - er at tage klimakrisen alvorligt og derfor skal vi selvfølgelig prioritere at sænke vores CO2-udledninger.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For det første er jeg ikke racist. For det andet vil store dele af, blandt andet vores social og sundheds sektor fuldkommen kollapse uden alle de dygtige mennesker, der er kommet til vores kommune. Mennesker fra andre lande og kulturer bidrager til vores samfund med mangfoldighed og nytænkning.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at give vores børn en god og tryg start på livet, og det er svært at gøre, hvis der ikke er nok pædagoger.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreplejen skal ikke handle om profit, men om at sørge for, at borgerne får den plejer, de har behov for.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grønne områder og natur bliver absolut ikke beskyttet nok i vores kommune. Naturen skal tilbage i centrum af vores by og vores beslutninger.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal altid prioritere de meste klimavenlige løsninger og cykler er fremtidens transport.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nattelivet i København er en vigtig del af vores kulturliv og det er derfor vigtigt at vi bevare det. Jeg ønsker at københavnerne i høj grad flytter deres forbrug væk fra det materielle og over mod det mere oplevelsesbaserede.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger allerede for mange penge og ressourcer på jobcentre, der ikke virker. Jeg ønsker at vi har mere tillid til at vores borgere gerne vil være en aktiv bidragende del af vores samfund, i den grad de kan.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at investere i kulturliv, da det er afgørende for den grønne omstilling at flytter vores forbrug fra materielt baseret til oplevelsesbaseret.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal møde alle børn som individer, men der skal især fokuseres på de mest udfordrede børn. Det er med til at mindske ulighed og hæver det gennemsnitlige niveau i folkeskolerne.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ønsker generelt at vi skal have bilerne ud af byen. Dog, hvis der skal være nogle biler i byen, skal el-bilerne klart have mest plads. Det er vigtigt, at vi prioriterer det, der er bedst for klimaet.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

God og effektiv kollektiv transport er essentielt, hvis vi ønsker en reel grøn omstilling.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

VI skal hverken prioritere at skubbe unge mennesker mod enten gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. I stedet skal vi have et uddannelsessystem hvor at der er plads til at vælge den vej i livet, der føles rigtigt for individet.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi ikke forgifter borgerne. En god måde at forebygge dette på er at lukke det animalske landbrug, der i høj grad bidrager til grundvandsforurening.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er sundt med blandede skoler, da vi kan lære meget af vores forskelligheder, men jeg mener ikke at vi skal begynde at fordele elever ud fra sprogfærdigheder.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Adgang til lægehjælp skal aldrig være mod et gebyr i et velfærdssamfund. Alle skal have adgang til den behandling, de har behov for.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at alle har adgang til offentlig transport, uanset om man bor i tætbefolkede eller mindre tætbefolkede områder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt med bedre offentlig transport til vores sygehuse.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er på tide at vi ligestiller mentale og fysiske sygedomme. Lige nu er det alt for svært at få hjælp i psykiatrien, og derfor skal vi absolut afsætte flere ressourcer til det område.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (5)

Frivillig Event Koordinator, Verdens Skove

2019-2021

Projekt Koordinator, Nyhavns Rejser

2020-2020

Charter Koordinator, Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavne)

2019-2019

Event Executive, World Wide Festival UK ltd.

2018-2018

Frivillig Distriktsleder, Kræftens Bekæmpelse

2017-2017

Uddannelse (2)

Bachelor (exhange), California State University, Long Beach, Kommunikation

2017-2018

Bachelor, Copenhagen Business School, Engelsk og Organisationskommunikation

2015-2018

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1180
Veganerpartiet
5463
Kommunalvalg 2021

548
Veganerpartiet
1839
Regionsrådsvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
1180
Partiet i alt
5463
Kommunalvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
548
Partiet i alt
1839
Kandidatens mærkesager
Integration
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat