280396-437855da.jpeg
280396-437855da.jpeg
RV
Radikale Venstre
Hediye Temiz
Født 6/8/1998 - Enlig - Ingen børn - 2620 Albertslund
Nuværende stilling: Socialrådgiverstuderende
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har siden i kommunalbestyrelsen de sidste 4 år, hvor jeg har arbejdet politisk på tværs af partierne og skabt stærke radikale resultater. Jeg har haft fokus på den grønne omstilling, minimumsnormeringer, de unge, børnene, byudviklingen, øget tryghedsindsats, kulturlivet og idrætten. I den kommende valgperiode vil jeg fortsat prioritere disse områder. Jeg er født og opvokset i byen. Jeg har været barn og ung i byen. Jeg kender til de særlige problemer vi har i byen og tror at kultur og idræt skaber en positiv udvikling hos den enkelte. Men for at vi som kommune kan støtte op om dette kræver det også at kommunen er i økonomisk og social balance. At vi bruger pengene bedst muligt. Det er vigtigt for mig, at alle Albertslundere har et sted i byen hvor de føler sig hjemme og velkommen. Derfor vil jeg kæmpe for, at fremtidens Albertslund er et godt sted at leve og at vi styrker mangfoldigheden i byen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Letbanen langs Ring 3 er et godt projekt, og pengene er godt givet ud for Albertslund Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det koster ikke kommunen særlig meget de først 5 år skatten nedsættes - og derfor kræver det ikke store besparelser.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Albertslund Kommune skal prioritere renovering af daginstitutionerne højere end alle andre kommunale anlægsprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Steen Christiansen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er en god beslutning at flytte Albertslund Motorsport Center væk fra Hyldagergrunden og bygge boliger dér i stedet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør som kommune godt kunne leve op til at sænke CO2-udledningen uden at det skal ske på bekostning af andre områder.

Det er en dårlig idé at spare på kultur- og fritidsområdet ved at privatisere kulturtilbud som biografer og rideklubben. Så hellere spare på andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Såfremt økonomien tillader det, giver det mening at det er kommunale tilbud. Samtidig må man dog erkende, at når vi som kommune skal spare mange mange penge, er der ingen områder der ikke er på spil. Vi skal have en ansvarlig økonomi.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flygtninge og indvandrere udgør aldrig et problem - de er en ressource for lokalsamfundet og Albertslund.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må ikke ske på bekostning af borgernær velfærd.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges flere penge på idrætsområdet - men ikke på bekostning af borgernærvelfærd.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal se på hvordan vi kan støtte de udfordrede børn, men det må ikke ske på bekostning af hjælpen til de øvrige børn.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Gruppeformand

2018-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Albertslund Kommune

2017-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Albertslund Kommune

2017-d.d.

Formand for Kultur- og fritidsudvalget

2017-d.d.

Uddannelse (1)

, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiver

2020-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

260
Radikale Venstre
1012
Regionsrådsvalg 2021

1496
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2017

128
Radikale Venstre
628
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
260
Partiet i alt
1012
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1496
Partiet i alt
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
128
Partiet i alt
628
Kandidatens mærkesager
Integration
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skat
Skole/dagtilbud for børn
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat