280875-666010b9.jpeg
280875-666010b9.jpeg
V
Venstre
Thomas Skov Rasmussen
Født 18/9/1967 i København - Gift - 2 børn - 3650 Ølstykke
Nuværende stilling: Driver Trainer Manager, Scania Danmark
Hvorfor bør man stemme på dig?
Min hjertesag ligger indenfor det psykiatriske felt. Desværre, primært for dem, har jeg sindslidende mennesker helt tæt på i min familie. Det system der først burde opfange, sidenhen understøtte såvel de mennesker som vi, deres familier, er simpelthen ikke effektivt nok. Vi er mest overladt til eget initiativ. Det rammer særligt de yngste i familien, det skal vi have ændret! Det er kommunal opgave, vi skal have givet en helt anden opmærksomhed, med en helhedsorienteret tilgang. Vigtigt er det også at, vi får genbesøgt de ændringer i busruterne der blev rullet ud for et års tid siden, bedre bus i Smørum gav meget ringere bus i Ølstykke! Movia lavede et elendigt stykke arbejde, vi skal have kvalificeret den opgave, omkring linjerne 312, 314 & 358. Vi kan jo starte med at insistere på at der kommer køreplaner ved stoppestederne, og spørge om selv om hvorfor Egedal kommune betaler for at linje 312 henter passagerer i Frederikssund kommune, når nu de har fået Vinge S-togstation?
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration kommer bedst via job, den indsats ligger fint i det private regi, på det private arbejdsmarked og behøver ikke at være forankret i offentlige tilskud, hverken kommunale eller statslige.

Midler til borgere med handicap skal have højeste prioritet, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt skal vi borgere beholde flest muligt af vores egne penge, men udsagnet kan ikke stå alene. Vi er nød til også at tænke i hvordan vores penge forvaltes, først det giver ja/nej-svaret mening. Mere end 300 millioner at Egedalborgeres skattekroner forsvinder i udligning, har vi de rigtige fordelingskriterier er en debat værd, det forudsætter bare at landspolitikkerne o... Læs mere

De to skolelukninger i Ølstykke og Smørum har været en god beslutning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der er behov for at bygge flere nye daginstitutioner i Egedal Kommune – også selvom andre velfærdsområder får færre midler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Gælder for alle mennesker, hurtigst muligt tilbage til livet og det at kunne leve det som man vil. Særligt for de med tilknytning til arbejdsmarked, eller uddannelsesområdet giver det mening at fastholde den tilknytning via optimale rammer for genoptræning.

Karsten Søndergaard har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langt bedre, og bredt samarbejde i byrådet. Og en åbenhed samt en lyst til rent faktisk at møde de mennesker der bor i kommunen fx direkte på Facebook, og fysisk udenfor Covid19-begrænsningerne, giver en transparens vi har kunnet nyde godt af. Vores økonomi, med en stærk kassebeholdning og langsigtede investeringsplaner giver et positivt perspektiv også uanset kommende poli... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke min opfattelse at Egedal er bedre, eller værre end nabokommunerne når det kommer til beskæftigelsesindsatsen. I min optik handler det om at de mennesker der ikke selv evner at finde en nyt job, og dem er der nogle af også såkaldt velkvalificerede ansøgere, skal mødes med en vidende, værdig, involverende og insisterende indsats. De mennesker der kan, men ikke ... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt skal vi borgere beholde flest muligt af vores egne penge, men udsagnet kan ikke stå alene. Vi er nød til også at tænke i hvordan vores penge forvaltes, først det giver ja/nej-svaret mening. Mere end 300 millioner at Egedalborgeres skattekroner forsvinder i udligning, har vi de rigtige fordelingskriterier er en debat værd, det forudsætter bare at landspolitikkerne o... Læs mere

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Egedal Kommune har forsømt det specialiserede socialområde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At dømme udefra mediedækningen har Egedal et indsatsområde her. Min viden er begrænset i forhold til aktuelle problematikker, men det synes som at interesseorganisationer m.fl. langt fra er imponerede, hvorfor ikke?

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere tilbud på private hænder, vil give en bedre konkurrencesituation, i min optik giver det bedre produkter/tilbud så længe man ikke tillader laveste pris som målestok.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er generelt tilhænger af fleste mulige frie valg, kommunen bør stræbe efter at de frie valg bliver bedst mulige ved at stille ordentlige krav til udførsel, samt optimere kontrollen til samme.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I de sager hvor det skønnes at kunne hjælpe mennesket tilbage i job, giver det god mening, Særligt når den indsats er forankret i midler fx fra STAR eller andre puljer rettet mod formålet, flere skal med m.fl.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er i hvert fald en diskussion værd om nogle af de foreninger der står til at miste "haltid" mm ikke skal imødekommes på en eller måde, så de understøttes i den kommende tid. Det er i min optik langt vigtigere end fx en ekstra kunstbane i Ølstykke, fordi det handler om at bevare.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udfordrede børns placering i de normale tilbud skal nøje overvejes fra barn til barn, uden at det økonomisk forudsætninger der afgør valget. Tanken om at alle kan inkluderes er ikke realistisk. Vi ødelægger det for alle ved at insistere på at lader sig gøre.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal genbesøge årsagerne til at folk forlader den kollektive trafik, og løfte kvaliteten. Det behøver ikke at koste flere penge end branchen kan tjene ind igen! Start med at sætte køreplaner op i det mindst ved endestationerne, genberegn om det virkelig er billigere med S-tog fremfor natbusser, spørg chaufførerne i busserne hvornår de kører tomme rundt, og modsat det har... Læs mere

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Samfundet bliver ikke anderledes end vi skaber det. Når vi hylder studenter med glemmer DM i Skills er vi ikke nået ret langt, men det er jo det samfund vi selv skaber. Vi kan godt tage en diskussion om hvilke værdier der skal vægtes i uddannelsesudbuddet, fx men det er ikke kun et spørgsmål om student eller tømrer.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mere udlicitering fulgt op af bedre kravspecifikationer og opfølgning vil i min optik give bedre produkter.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den seneste tids historier om lange svartider, og forklaringer omkring en større arbejdsbyrde efter Covid19 vidner om en personalefremskrivning der kan blive bedre. I hvert fald set udefra.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har allerede et alt for højt skattetryk, pengene må findes i klogere måder at bruge dem på.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når førstegangsfødende kan risikere at blive forældre, og fire timer senere være på hjem overladt til sig selv, er det indlysende langt fra det rigtige tilbud de møder. At regionsrådet ikke for længst har udfordret den måde besparelserne er rullet ud på kan kun undre.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sygehusene i de lokale områder kan nemt håndtere dagligdags ting, som benbrud og blodprøvetagning. Vi mangler en diskussion om rimeligheden af at en ældre skal tage fra Skibby til Hillerød for kontrol af en operation, eller om den mulighed ikke ligeså godt kunne bevares på det nuværende Frederikssund Sygehus.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det frie valg.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Handicapområdet, ligesom psykiatrien er kompliceret, og forudsætter specialiseret viden, der nok er dyrt at tiltrække og fastholde i de mindre kommuner. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at det reelt er den enkelte kommunes økonomiske forudsætninger og prioriteringer der kan påvirke behandlingen af den enkelte patient, eller den støtte de pårørende møder.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan fint konkurrere med private aktører, kan den offentlige sektor levere den samme definerede kvalitet med samme sociale forpligtigelser, til samme pris er det fint nok.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har ingen indsigt om den nuværende indsats er tilstrækkelig.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et rigeligt højt skattetryk. Vi må lære at bruge pengene bedre, kan det fx ske ved mere privatisering af sundhedssektoren?

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er for mange specialiserede områder kommunerne ikke selv kan kvalificere.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når førstegangsfødende kan risikere at blive forældre, og fire timer senere være på hjem overladt til sig selv, er det indlysende langt fra det rigtige tilbud de møder. Regionsrådet burde have konkretiseret at besparelser ikke måtte foretages i borgervendte funktioner, sådan skal det stadig tænkes, ergo skal der spares må det gøres i andre dele af regionens virksomhed.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores samfund forudsætter mobilitet, alle steder fra. Derfor kan man ikke bare fjerne busser med få gæster. Til gengæld er der eks på at Movia ikke lykkedes med optimal ruteplanlægning, og derved bruger vi pengene skævt. Det kan man jo kigge ind i, før man bare skærer eller for den sags skyld øger omkostningerne

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Metro er en dyr løsning, der tillige tager lang tid at etablere. En højklassificeret og tilpasset buslinje vil kunne etableres i princippet fra den ene dag til den anden. Og man kan sagtens forestille sig en bus der ubesværet tager mennesker i rullestole, og andre typer af patienter det kræver ikke andet end en perron i rigtig højde der både kan overdækkes og opvarmes. En... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lægerne, eller andre interessenter kan i det mindste understøtte informationen om at der findes den slags muligheder. Covid19 har vist os nye veje, lad os endelig ikke rulle baglæns.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er måske mindre objektiv min egen families situation in mente, alligevel mener jeg at området er forsømt på flere fronter. Det er ikke ret tilgængeligt, og der er ingen nævneværdig fokus på pårørende, der udelukkende betragtes som en ressource i patientens behandling. Det er min opfattelse at særligt mange unge er ramt af fx eftervirkningerne af Covid19, og kræver behan... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem

2018-d.d.

Erhvervskarriere (3)

Driver Training Manager, Scania Danmark

2021-d.d.

Virksomhedskoordinator, Indsats.nu

2020-2021

Virksomhedskonsulent, Roskilde Kommune

2016-2019

Uddannelse (2)

10. klasse

Ukendt dato

AU, BA Kolding, Ledelse

2019-2021

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

596
Venstre
98148
Kommunalvalg 2021

82
Venstre
4464
Kommunalvalg 2017

85
Venstre
6613
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
596
Partiet i alt
98148
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
82
Partiet i alt
4464
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
85
Partiet i alt
6613
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skat
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat