16432-0b9a9cc1.jpeg
16432-0b9a9cc1.jpeg
DF
Dansk Folkeparti
Eva Bechmann
Født 4/7/1964 i København - Ikke oplyst - 2 børn - 2000 Frederiksberg
Nuværende stilling: Lægesekretær
Hvorfor bør man stemme på dig?
Af samme grund som det tidligere svar: Jeg mener, at der er behov for et DF-aftryk som modvægt til de andre partier, at mine mærkesager er vigtige (ældre, handicappede, udsatte/psykisk syge børn og unge, stop for religiøse hensyn, danske værdier) Udover det er der jo mange andre ting, som skal fokuseres på: vi skal tage hånd om de borgere, som allerede bor på Frederiksberg, f.eks. skal unge (voksne) hjemmeboende børn lettere have mulighed for en bolig, når de er klar til at flytte hjemmefra, før udefrakommende. Danske hjemløse og misbrugere skal hjælpes.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, vi skal ikke bruge flere penge på at forsøge integration - det må i sagens natur være dem, som kommer hertil, som skal gøre indsatsen for at blive integreret.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe udsatte grupper, men på bekostning af hvad? - det er svært at svare på, når man ikke har et eksakt område, ingen kan jo trylle, så vi må gøre det så godt vi kan.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, nej, nej, vi har faktisk en lav skatteprocent. Vi er en nogenlunde veldrevet kommune og det koster, hvis vi vil blive bare lidt bedre - måske kan vi klare det uden skattestigning.. .

Frederiksberg Kommune skal bruge penge på at få revet Bispeengbuen mellem København og Frederiksberg ned og lede trafikken under jorden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For det første, så slipper de omkringboende for støjen og for det andet, giver det mulighed for at genskabe Ladegårdsåen med smukke grønne områder.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg ikke kommunen skal blande sig i. Derved ikke sagt, at gode tilbud om aktivitet ikke skal ske, men på bekostning af hvad?

Frederiksberg Kommune skal investere i at forbedre cykelstierne på Frederiksberg, selv hvis det betyder, at parkeringspladser må inddrages, og biler får mindre plads på vejene.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke til at "jagte" bilisterne, men er enig i, at der skal være gode cykelstier - og hvis det kræver nedlæggelse af parkeringspladser, så må vi gå i tænkeboks, for at finde alternative løsninger, f.eks. underjordisk parkering.

Frederiksberg bruger for mange ressourcer på at forbedre forholdene for Frederiksberg Kommunes elbilejere og bør i stedet fokusere mere på at få folk til at vælge offentlig transport eller cyklen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal gerne være en kombination, altså plads til begge, eller alle, inkl. alm. biler.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ved jeg faktisk ikke om er korrekt, men hvis der menes borgere på offentlig forsørgelse,/arbejdsløse, så må der ses på om ikke en del kan komme i arbejde. Er det den ældre del af borgerne, så må de vurderes individuelt, løbende.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning er yderst vigtigt, da det som regel skal ske umiddelbart efter ulykken/hændelsen - men hvilken forebyggelse skal pengene tages fra?

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det passer, skal vi da ikke på hvad grunden er til det - jeg håber det ikke.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Løftet om minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2022 er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bare det ikke bliver sådan, at man altid kun ansætter "minimumskravet", men godt at have en bedre grænse. Hvis lederen tæller med, må grænsen hæves.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er i hvert fald tit en udgift, og vi kan ikke fortsætte med at forsøge integration, som ofte fejler - Flygtninge og indvandrere bør hjælpes i nærområderne i det land de tilhører, det er bedst for dem selv, og billigere, så der kan hjælpes flere.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke vi kommer udenom, at sætte flere penge af til en bedre og mere værdig ældrepleje - en del steder trænger.

Simon Aggesen har været en god borgmester, siden han overtog posten i 2019.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke nødvendigvis i alle daginstitutioner, men der hvor der er et reelt behov for opnomering.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror simpelthen ikke, at man ved at ansatte private aktører, kan kan presse de nuværende til at yde mere - nej det skal ikke være en konkurrence, det vil i sidste ende gå ud over de ældre. Derimod skal der flere hænder til, det er der brug for, og ikke nødvendigvis fra det private.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal blive ved med at sikre og passe på vores grønne områder. Vi kan heller ikke blive ved med at bygge og bygge. Vi er en meget tæt tætbefolket kommune, så vi skal tænke os godt om, vi skulle jo nødigt blive til "New York" her på Frederiksberg.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vejene skal selvfølgelig renoveres for huller i asfalten, skiltning skal være opdateret og lyssignal og fodgængerfelter skal være i orden, så alle kan færdes sikkert og der ikke sker ulykker - dette må ske løbende, efter behov, men derfor kan man jo godt tænke et par cykelstier ind i planlægningen.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I en vis grad, ja - i sidste ende er det giver godt ud. Men man skal selvfølgelig lige få undersøgt, til bunds, hvad grunden er til ledigheden.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Idrætten skal selvfølgelig gerne støttes, da det er en af kilderne til sundhed. Men jeg kan ikke umiddelbart se, hvor der kan skæres andre steder.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det ville være rart at kunne tilføje flere kroner til kunst og kultur, men det kommer an på hvor pengene skal tages fra.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, alle elever skal have den hjælp de har behov for. Der må sættes ekstra ind, hvis der er ekstra behov til de særligt udfordrede.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal kunne parkere - men klart, hvis der pludselig kommer mange flere el-biler, så må nogle af pladserne laves til dem.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man vil bilismen til livs, må man udvide den kollektive trafik.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Måske i starten, var det vanskeligt, hvor rigtig mange skulle testes, og der ikke var nok tider.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har jo også brug for erhvervsuddannelserne. Måske skulle mesterlære genindføres?

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror ikke, at kvaliteten bliver bedre, men evt ventelister bliver nedbragt. Men da det som regel er dyrere, skal det kun bruges ved for lange ventelister.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke ifølge alle de klager over mistede)ikke besvarede opkald og den lange ventetid.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis yderområderne ikke har samme adgang til kulturelle tilbud, som i de store byer, skal bør opprioriteres.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fordi vi har brug for rent drikkevand. Forurenet grundvand kan indvirke på vores sundhed .

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er uenig fordi, jeg mener, at adgangen til sundhedsvæsenet skal være lige for alle. Ingen brugerbetaling.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det håber jeg, men er klar over det. Men jeg synes at førstegangsfødende skal kunne blive tre døgn på barselsafsnittet.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt at have syge- syndhedshuse i nærområderne.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt enig, Ingen "klumpen" sammen. Men alle elever skal forøvrigt tale dansk, uanset hvor de kommer fra.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er da bedst, at tilbuddet er tæt på borgeren/familien. Det må kommunerne da kunne klare hver især.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke privatisere alt - det ligger godt i kommunerne, eller indtil videre i regionerne.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis det er til fare for sundheden, må man gøre en indsats. Men det er svært at se, hvor pengene skal tages fra.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være gratis at gå til lægen - ellers risikerer vi storulighed i samfundet, med evt. dårligere helbred hos de, som er økonomisk dårligt stillet.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tror, vi kan spare et led i administrationen - måske kan nærkommunerne samarbejde - regionerne er for store.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal sikre at der altid er en jordemoder til stede, og at kvaliteten er i orden. Hvor der så kan spares, må undersøges

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis man har et ønske om at nedsætte bilismen, må man sikre, at alle har lige adgang til offentlige transportmidler.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis akutberedskabet ikke er af samme standard, som i resten af landet, skal det opprioriteres.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lyder som en rigtig god idé - det kan komme mange til gavn.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I det omfang det lægeligt forsvarligt, kan lade sig gøre.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien trænger til et stort løft, alt for mange børn og unge venter urimelig lang til fra henvisning til første konsultation.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Kontor, Flere steder

1984-1996

Uddannelse (1)

Lægesekretær, Niels Brock Copenhagen Business College

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

560
Dansk Folkeparti
31636
Kommunalvalg 2021

124
Dansk Folkeparti
425
Regionsrådsvalg 2017

793
Dansk Folkeparti
75381
Kommunalvalg 2017

286
Dansk Folkeparti
1269
Regionsrådsvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
560
Partiet i alt
31636
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
124
Partiet i alt
425
Regionsrådsvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
793
Partiet i alt
75381
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
286
Partiet i alt
1269
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat