262454-63658f53.jpeg
262454-63658f53.jpeg
RV
Radikale Venstre
Julie Herdal Molbech
Født 23/4/1974 - Gift - 3 børn - 1550-1799 København V
Nuværende stilling: Ekstern lektor
Hvorfor bør man stemme på dig?
KENDT JORDEMODER - sammenhæng og kontinuitet i hele svangreomsorgen giver gode fødsler ROLIGE FØDEGANGE - hvis arbejdsforholdene forbedres, kan bedre normering og hjælp fra sosu-assistenter skabe ro igen FØDEKLINIKKER TIL UKOMPLICEREDE FØDSLER - visiterede og jordemoderledede fødeklinikker med fokus på den naturlige fødsel, kan få flere jordemødre tilbage til faget FÆRRE INDGREB I NORMALE GRAVIDITETER - fagligt samarbejde om retningslinjer giver gravide mulighed for at fravælge ekstra undersøgelser og indgreb FOKUS PÅ SÅRBARE GRAVIDE - flere gravide har psykiske diagnoser, sociale udfordringer eller anden kultur: Faglig indsats på tværs af regioner og kommuner for alle familier uanset baggrund BEDRE LØN OG ARBEJDSFORHOLD FOR JORDEMØDRE - jordemødres ønsker til løn- og arbejdsforhold skal tages alvorligt, ellers mister vi dem
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både hvad angår klima og familiers mulighed for at bo og leve i yderområder er det helt nødvendigt at forberede kollektiv trafik.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sunes restkapacitet ret hurtigt kom op på et helt fint niveau.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er den enkeltes eget frie valg, hvad man vil uddanne sig til. Regionerne kan prøve at gøre det attraktivt at tage erhvervsuddannelser.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kan hjælpende nogle områder - men det ska give mening for kvaliteten af behandlingen.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er stadig for svært St blive det af en læge, hvis man bor i et yderområde og ventetiden er ofte for lang.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I den aktuelle situation mener jeg, at regionerne har vigtigere opgaver at prioritere.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal tilføres midler til at løse denne opgave - den har været underfinansieret alt for længe.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I sidste ende en etisk diskussion, men sikkert en, vi kommer ril at skulle tage. Medicinal industrien har er ansvar for ikke at udhule sundhedsvæsnet - de bør deltage o en generel diskussion af problematikken og løfte en samfundsansvar for borgere, der ikke har råd til deres behandlinger i givet fald.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forholdene er i meget kritisk tilstand og der er brug for at lytte til jordemødrene, de fødende og familiers behov. Løn og arbejdsforhold skal bedres - og alle skal kunne føde spm de ønsker. Desuden bær vi have langt større fokus på udsatte gravide - fx med psykiske handicaps og sociale problemer og alle dem med en anden etnisk baggrund end dansk.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er kun vigtigt der, hvor det giver mening. Fx på fødeområdet, hvor mindre, visiterede fødeklinikker til ukomplicerede fødsler er en rigtig god ide.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en samfundsopgave at fordele velfærden derhen, hvor der mest behov for den - og der er der hos socialt udsatte borgere. Derfor arbejder jeg for fokus på disse grupper og samarbejde mellem regioner og kommunernes deres graviditet og fødsel.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Synes først og fremmest det er eleven selv, der skal have lov at bestemme, hvor man vil studere.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den specialiserede viden skal behandle specialiserede områder - og det er handicapområdet.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis de kan gøre der bedre, så fint. Under hensyn til miljø, klima mm.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tilføres midler - området er notorisk underfinansieret.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der rammer helt socialt skævt.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hverken stat eller kommuner har viden eller kapacitet til at løfte sundhedsområdet.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fødeområdet er i fare for at kollapse, hvos vi ikke sætter ind nu. Det vil ramme tusindvis af familiernes børn. Det er det vigtigste område at sætte ind på for at forbygge ulighed og hjælpe alle børn trygt tip verden. Det skal et moderne sundhedsvæsen i et rigt samfund kunne.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle skal kunne komme til fx uddannelse - ligegyldigt hvor de bor. Måske skal man se på mindre og lettere elsdrevne ordninger -men ikke bare nedlægge ruter.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er behov for en gennemgang af akutområdets organisering - hvis der er behovsprincip opgradering i yderområder , skal det selvfølgelig til.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Metro er meget dyrt - men effektivt når den er der. Vigtigt at holde op mod andre klimamæssigt vigtige tiltag for at forbedre den kollektive trafik.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kun dem, hvor det ikke forringer den hjælp, borgeren har behov for.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal flere penge til regionerne, så de kan forbedre forholdene på psykiatrien. Danmark har råd.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Kandidat til Region Hovedstaden

2021-d.d.

Folketingskandidat

2020-d.d.

Folketingskandidat

2018-2019

Spidskandidat

2017-2017

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2009-2014

Erhvervskarriere (11)

Ekstern lektor og vejleder, CBS

2015-d.d.

Ejer og stifter, HumanFirst

2014-d.d.

Censor, De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

2014-d.d.

Communication Lead (barselsvikar), Autonomous Mobility

2018-2018

Seniorkonsulent, Resonans

2013-2014

HAUS Cph, Freelance tekstforfatter

2013-2013

Kommunikationschef, Plusplanen

2011-2012

Webredaktør, Iportalen

2009-2009

Kommunikationskonsulent, Koncernservice, Københavns Kommune

2008-2008

Kampagneleder under folketingsvalgkamp, Ida Auken

2007-2007

Redaktør, Kræftens Bekæmpelse

1999-2006

Uddannelse (1)

Cand. mag., RUC, Virksomhedsstudier og dansk

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

1728
Radikale Venstre
93614
Folketingsvalg 2019

ukendt
Alternativet
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1728
Partiet i alt
93614
Folketingsvalg 2019
Alternativet
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat