279876-90769155.jpeg
279876-90769155.jpeg
S
Socialdemokratiet
Lars Gaardhøj
Født 1/5/1974 i Vejle - Gift - 3 børn - 2100 København Ø
Nuværende stilling: Regionsrådsformand
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg går til valg på: STYRKET PSYKIATRI Psykisk sygdom rammer mange mennesker, og særligt har flere børn og unge behov for hjælp. Den skal vi kunne levere i moderne rammer. Vi skal gøre op med tabu og skam forbundet med psykisk sygdom. LIGHED I SUNDHED Vi ser desværre at uligheden vokser, og grupper i samfundet får ikke den hjælp, de har behov for. Det er fx udsatte og psykisk sårbare, men også ufaglærte med hårde jobs. Vi skal aldrig acceptere at din sociale baggrund betyder et hårdere eller kortere liv. DE MEST TILFREDSE PATIENTER Min vision er, at vi skal have de mest tilfredse patienter i landet. Det kræver bedre kommunikation med patienter, mere inddragelse også af pårørende - og det kræver frem for alt bedre sammenhæng. Det skal vi gå efter! DEN GRØNNE REGION Region Hovedstaden skal gå forrest i den grønne omstilling og drive hospitalerne bæredygtigt. Vi skal have flere elbiler, mere cyklisme og busser og tog skal køre på el. Vi skal inddrage borgerne i indsatsen.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kommer til at bruge flere midler på kollektiv trafik de kommende år.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da vi først fik tilstrækkeligt med testkit og oprettet PCR og kviktest, var det da utrolig nemt til/fra job/uddannelse m.m.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for flere dygtige faglærte. Ikke mindst set i forhold til den grønne omstilling, der kræver dygtige faglærtes kompetencer.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

1813 fungerer som den skal, men der er for lang ventetid. Vi har afsat 10 mio.kr. ekstra til 1813 og 112 - så vi kan få flere medarbejdere, så telefonerne kan blive taget hurtigt.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent drikkevand er en meget vigtig opgave som regionerne har. Og vi skal passe på vores rene drikkevand.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Brugerbetaling betyder øget ulighed i sundhed, da det afholder mennesker med få penge at gå til lægen. Sådan skal det ikke være i Danmark.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores dygtige personale sikrer gode fødsler, men området har behov for et løft, da der fødes flere børn i hovedstaden - og vi vil forbedre forholdene! Derfor har vi afsat 54 mio. kr. mere til bedre normeringer på fødegangene, bedre fødselsforberedelse og en række andre tiltag.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er varm fortaler for udgående teams. Har selv kørt en vagt med Sociolancen. Det koster lidt ja, men vi vinder en masse på længere sigt ved at komme i kontakt med socialt udsatte, som ellers ikke ville opsøge hjælp førend det måske var for sent.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal mødes på kryds og tværs af kultur og baggrund, så vi alle bliver bedre til at forstå hinanden. Jeg er modstander af opdelte skoler, gymnasier og boligkvarterer. Fællesskabet skal vi værne om.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver god mening inden for noget af det allermest specialiserede og hvor målgruppen er lille, som fx inden for hjerneskade, komplekse taleproblemer m.v.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udlicitering er i mine øjne aldrig et mål i sig selv. Fungerer det godt med offentlig rengøring er der ingen grund til at udlicitere.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regionerne skal forhandle med regeringen om at få flere penge til fx oprensning af de meget store forureninger.

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Socialdemokratiet er modstander af at indføre brugerbetaling på sundhed, da vi ved at det vil betyde, at nogen ikke vil møde frem, og det dermed øger uligheden i sundhed. Det er forkert vej at gå.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi tilfører føde- og børneafdelinger 54 mio.kr. i 2022 fordi vi har valgt at prioritere området. Det er ikke penge, der tages fra andre områder, men nye midler.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I tyndt befolkede områder kan bussen være eneste mulighed for borgere at komme ind til byen til uddannelse, job og læge/hospital. Derfor kan man ikke blot skære buslinjer med få passagerer væk. Vi skal se på regionens kollektive trafik med helhedsbrillerne på. Det skal fungere i tyndt og tæt befolkede områder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et godt akutberedskab som dækker hele regionen. Ambulance eller lægebil skal komme hurtigt frem uanset hvor man bor.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi arbejder for mere og bedre kollektiv betjening af alle vores hospitaler. Det vil være skønt med metro til Bispebjerg og Hvidovre, ligesom vi har presset på for at få god betjening med s-tog/lokaltog ved det nye hospital i Hillerød. Anlæg af fx metro kan vi ikke finansiere i regionen, og må have staten med ind over, da det er så stort et beløb, vi har med at gøre.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mange borgere efterspørger video/mobil-løsninger og det vil vi helt sikkert se mere af hos de praktiserende læger, men også i hospitalsvæsenet. Vi udvikler på mulighederne på Bornholms hospital, så borgere kan slippe for en lang tur til fx Rigshospitalet.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regeringen fremlægger snart en 10 årsplan for psykiatrien. Den skal indeholde midler til det nødvendige løft af psykiatrien.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen tvivl om at mange behandlinger skal være samlet på få matrikler, men omvendt er der masser af behandling, som kan foregå lokalt i sundhedshuse eller mindre nære hospitaler.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

2010-d.d.

Medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden

2014-d.d.

Regionsrådsformand

2021-d.d.

Formand for Erhvervs- og vækstudvalget

2014-2018

Erhvervskarriere (1)

Konsulent, AOF Danmark

2014-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.Mag, Syddansk Universitet, Samtidshistorie

1994-2001

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

13704
Socialdemokratiet
209111
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017

2709
Socialdemokratiet
263470
Regionsrådsvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
13704
Partiet i alt
209111
valgt ind
Regionsrådsvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
2709
Partiet i alt
263470
Kandidatens mærkesager
Hospitaler
Sundhedsområdet generelt
Trafik
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat