DTU-studerende længe om at gennemføre uddannelsen

De studerende på Danmarks Tekniske Universitet halter bagud, når det gælder om at gennemføre studiet på normeret tid.

Under 10 procent af de studerende på DTU gennemfører uddannelsen på den normerede tid. Og en tredjedel af de studerende er mellem et halvt og et helt år forsinket. Det skriver Ingeniøren onsdag. 

Ifølge avisen viser et notat fra Danske Universiteter, at studerende fra det teknisk videnskabelige hovedområde generelt afslutter deres studie markant hurtigere end studerende fra de øvrige hovedområder. Men de studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) halter altså bagud.

Som forklaring på det længere tidsforbrug siger universitetsdirektør på DTU, Claus Nielsen, til Ingeniøren:

- Vi er godt klar over, at vores studier er vanskelige. Men vi ønsker, at de studerende bliver udfordret til deres grænse.

Claus Nielsen mener, ifølge avisen, at de studerendes sideløbende erhvervsaktiviteter er en væsentlig årsag til det længere tidsforbrug.

- Vi lægger stor vægt på, at vores studerende opnår erhvervsrelevant erfaring, tager et udlandsophold, deltager i det studentersociale arbejde eller prøver kræfter med egen virksomhed. Så det er ikke så mærkeligt, at de overskrider den normerede tid.

16 procent af de studerende på DTU har et år efter den afsatte tid fortsat ikke afsluttet deres studie. Og næsten to år efter er næsten 10 procent fortsat ikke færdige.