By-udvikling kan bremses af grus

Grus i undergrunden omkring Store Rørbæk kan i yderste konsekvens forvandle dele kommunens by-visioner til en grusgrav mange år frem i tiden. Absurd, lyder reaktionen fra borgmester

"Tag det væk. vi vil ikke se det." Nogenlunde sådan kan Frederikssund Kommunes holdning til en ny råstofplan fra Region Hovestaden sammenfattes.

Forslaget til råstofplanen kan nemlig sende Frederikssund Kommune på vej ud i noget nær halv-åben krig med Region Hovestaden-Regionens forslag til den såkaldte Råstofplan 2012, der angiver, hvor der kan graves grus og sand nu - og hvor det måske kan udvindes i fremtiden - truer med at belægge vejen mod Vinge med grus og sten.

En del af dét område, kommune har planlagt til at rumme Vinge by er nemlig i råstofplanen udpeget til fremtidigt interesse-område.

Og selv om Frederikssund Kommune har gjort Region Hovestaden opmærksom på, at råstofplanen kolliderer med planerne om det ambitiøse by-projekt, figurerer området fortsat som interesse-område i det høringsmateriale, Region Hovestaden har udsendt.

Fastholder regionen den del af planen, kan det i yderste konsekvenst betyde, at Frederikssund Kommune må indstille sig på, at der kan gå mange år, før dén del af Vinge kan blive til virkelighed.

Det fremgår af den dagsorden, Plan- og Udviklingsudvalget i Frederikssund Kommune mandag efter redaktionens deadline skulle behandle.

Dét får embedsmændene i Frederikssund Kommune til skarpt at kritisere forslaget:

"Administrationen finder at regionen ikke lever op til sit eget udsagn om afvej-ning på et overordnet niveau, når der foreslås råstofudpegninger, der berører så væsentlige interesser for kommunen, som det er tilfældet her.

Der synes også at være statslige interesser som tilsidesættes," hedder det i det usædvanligt bramfrit formulerede punkt på dagsordenen.

Af dagsordenen fremgår det, at kommunens administratin hidtil uden held har forsøgt at overbevise administrationen om, at udlægningen af området i Vinge til Interesse-område, bør droppes.

Og det har fået administrationen til at hvæsse pennen i sagsfremstillingen overfor Plan- og Udviklingsudvalget.

"Administrationen har i dialogen inden forslaget til råstofplan er udsendt gjort Regionen opmærksom på at der er interessekonflikter mellem råstofplanen og kommuneplanen, men må konstatere, at Regionen selv i forhold til vitale kommunale interesser som f.eks. byudvikling har valgt ikke at tage højde for disse i det udsendte forslag. Regionen skriver i forslaget til råstofplan, at regionen ikke har pligt til at afveje arealinteresser i forbindelse med udpegningen af råstofinteresseområder, men at man har gennemført en overordnet afvejning."

Og for at føje spot til skade er der stort set intet at stille op.

Kommunen kan ganske vist selv vælge at finansiere en undersøgelse af det udpegede område ved Vinge.

Men hvis undersøgelserne viser, at der rent faktisk er grus og sand i en mængde, der er værd at udvinde, kan Regionen sige ?jatak, det lader vi så ligge, til vi får brug for det,? og dermed sætte udviklingen af dén del af Vinge i stå i adskillige år.

Eller, som det hedder i administrationens fremstilling til de lokale politikere:

"Regionen angiver i Råstofplanen at såfremt et interesseområde skal udgå af en gældende Råstofplan (til byudvikling osv), kræver det en kortlægning af råstofresursen i området. Denne kortlægning skal i følge planen betales af den part, der ønsker området udtaget.

Såfremt Frederikssund Kommune f.eks. ønsker at byudvikle det kommuneplan-lagte areal i Vinge, som omfattes af råstofinteresseområde vil det således være kommunen, der skal betale for kortlægning af råstofressourcen 'hvorefter regionen vil tage stilling til om råstofferne skal udnyttes før arealerne beslag-lægges til andre formål)'."

Borgmester Ole Find Jensen (S) , betegner situationen som "absurd:

"Der må være tale om en fejl. En absurditet. Der er ingen sammenhæng i tingene, hvis man vil til at lave råstofudvinding i det største udviklingsområde i Hovestadsregionen.

Når det ikke er lykkedes at forklare det i første omgang, så er jeg sikker på, at det vil lykkes i denne omgang. For det her er helt klart en ommer. Så kort kan det siges."

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

20190712-103314-4-1920x1280we.jpg

playSocial vicevært skal skabe fred og hjælpe udsatte på omstridt plads

Afbrænding af Lars Løkke dukke

Enhedslisten-borgmester deltog i afbrænding af Lars Løkke-dukke

Dita Kaudzite

Tabte mobil i sø under frieri – virkede stadig efter to måneder i vandet

Skomager Helsingør

playSkomager meldt til politiet: ”De kunne bare have spurgt mig, om jeg må holde åbent”

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere