Tilskud æder besparelse ved børnehavelukning

Den besparelse, som et flertal af Helsingørs byrådspolitikere ønskede at opnå ved at lukke daginstitutionen Gurreparken, viser sig nu at blive ædt op, så lukningen ender med at give kun et ganske lille og nærmest ubetydeligt plus på bundlinjen for det kommunale budget, skriver Helsingør Dagblad mandag.

Helsingør Kommune er nemlig på grund af lovgivningen forpligtet til at yde driftstilskud til den privatinstitution, som en kreds af forældre har besluttet at etablere som alternativ til den snart lukkede Gurreparken.
Det betyder, at besparelsen ved at lukke en institution er minimal, når en kreds af forældre, som loven åbner mulighed for, tager sagen i egen hånd og etablerer en privatinstitution.
- Ud over, at den kommunale besparelse ender med at blive meget
lille, og nærmest spist op af driftstilskuddet til det private børnehus, rejser det også et andet spørgsmål.
- Vi havde jo kalkuleret med en besparelse på ca. 3,5 millioner kroner, så den skal vel findes et andet sted. Samtidigt får vi ikke reguleret antallet af institutionspladser i en tid med faldende børnetal, siger Allan Berg Mortensen, byrådsmedlem for Enhedslisten, til Helsingør Dagblad.
Han har rejst sagen i byrådet og har stemt for godkendelse af Gurreparken, fordi han anser det for en fejl overhovedet at lukke den. Den forsvindende lille besparelse ser han som en yderligere underbygning af sit argument.
- Ifølge prognoserne har vi ikke brug for pladserne. Betyder det, at vi så skal se os om efter en anden institution, vi kan lukke, lyder spørgsmålet fra Enhedslisten. Og hvis en forældrekreds herefter også vælger at blive private, ender vi så ikke med efterhånden at få privatiseret en stor del af de kommunale institutioner, lyder spørgsmålet fra Enhedslistens Allan Berg Mortensen. Den samlede årlige besparelse ved at lukke Gurreparkens Børnehave ligger på ca. 1,5 millioner kroner, ifølge oplysninger fra børne- og ungeudvalgspolitiker, Christian Saggau, SF.
- Vi kunne have sparet på lederløn, husleje, administration og 15-20 timers ledelsestid. Men lukningen er mere udtryk for en tilpasning på grund af det faldende børnetal. Og nu står vi i en situation, hvor institutionen Vestergården, hvor Gurreparkens børn skulle have været flyttet over, står halvtom, siger Christian Saggau til Helsingør Dagblad.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

John Schmidt Andersen

Før ville ingen investere i Vinge – nu står kommune med flere tilbud på hånden

40_percent

playSverige åbner grænsen for skilsmissebørn med ledsager

rungsted havn

Medarbejder sendt hjem efter sag om svindel i Rungsted Havn

opholdsforbud på christiania

Christiania lukker sig selv med hegn efter opholdsforbud

Lorryland

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere