Stort overblik: Her skal der bruges trafik-milliarder i hovedstadsområdet

Den store aftale om fremtidens investeringer i infrastruktur betyder blandt andet motorvej til Frederikssund, udvidelse af flere strækninger samt førerløse S-tog.

Regeringen har med opbakning fra samtlige partier i Folketinget netop præsenteret en ny infrastrukturaftale med en plan for, hvordan 161 milliarder kroner skal udmøntes i trafikprojekter frem mod 2035.

Aftalen er et kludetæppe af infrastrukturprojekter, der indeholder planer for både veje, jernbanenettet, cykelstier, metro, S-tog og letbane.

Af de 161 milliarder kroner går omkring 64 milliarder kroner til veje, 86 milliarder går til jernbaner og 11 milliarder kroner går til en række puljer og øvrige initiativer.

Mens flere af de mere iøjefaldende projekter er havnet vest for Storebælt, så indeholder aftalen også massive projekter i TV 2 Lorrys sendeområde, der over de kommende 14 år kan realiseres.

Her kan i flæng nævnes færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen, udvidelse af Hillerødmotorvejen, Ring 4 og Motorring 3 samt motorvejene til og fra Amager. 

Jernbanenettet omkring København får en overhaling, S-togene skal i fremtiden førerløse, omegnskommunerne får BRT-linjer. 

Og så får København endnu en cykelbro, mens staten stiller en garanti på 13 milliarder til at bygge metro og veje til Lynetteholm.

Der er nok at gå i dybden med, så TV 2 Lorry bringer her et overblik over de vigtigste punkter i aftalen med betydning for indbyggerne i hovedstadsområdet.

Vi opdaterer løbende artiklen med mere fyldestgørende beskrivelser af de kommende projekter.

Vejnettet: 11,1 milliarder til hovedstadens veje

Frederikssundmotorvejen gøres færdig: 2,9 milliarder kroner

Frederikssundmotorvejen kommer til at gå hele vejen til Frederikssund. Folketingspartierne har afsat 2,9 milliarder kroner, så motorvejen, der lige nu standser brat omkring Ballerup, kan færdiggøres og føres hele vejen til Frederikssund. Det kan efter planen ske fra 2026, så strækningen gøres færdig i 2032.


Hillerødmotorvejen udvides og forlænges: 2,4 milliarder kroner

Fra næste år kan arbejdet med at udvide og forlænge motorvejsstrækningen, så en firesporet motorvej erstatter den nuværende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød. Samtidig skal motorvejen mellem Motorring 3 ved Motorvejskryds Gladsaxe og Ring 4 ved Bagsværd udvides. Fra 2029 er der samtidig sat penge af til at udvide Hillerødmotorvejen fra Ring 4 og op til Farum. Det er der alt i alt afsat 2,365 milliarder kroner til frem mod 2035, og en del af pengene skal også bruges på støjreducerende tiltag.


Motorveje til og fra Amager udvides: 2,3 milliarder kroner

Strækningen Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen, der ligger i forlængelse af hinanden, skal gennemgå en større udvidelse over de kommende år. Der er afsat hele 1,7 milliarder kroner til at udvide Amagermotorvejen med henblik på betjeningen af Holmene, som er et endnu ikke vedtaget projekt med kunstige øer ud for Avedøre Holme. Samtidig er der sat 632 millioner kroner af til udvidelse af Øresundsmotorvejen. Begge projekter kan gå i gang fra 2024.


Motorring 3 og 4 vokser: 1,8 milliarder kroner

Der er også fundet penge til udvidelse af motorvejene, der går i en ring rundt om København. Der er afsat 315 millioner kroner, der skal ruste Motorring 3 til øget kapacitet. Og fra 2026 sættes der 1,461 milliarder kroner af til en udvidelse af Ring 4 både i nord og syd. Pengene skal også gå til støjreducerende tiltag.


Farvel til udskældt betalingsanlæg: 1,1 milliarder kroner

Som TV 2 Lorry tidligere kunne fortælle, så afskaffes brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro, som forbinder Frederikssund Kommune over Roskilde Fjord. Afskaffelsen af det udskældte betalingsanlæg på broen skal ske fra næste år, og samtidig nedlægges selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund, der står for driften af betalingsanlægget. Manøvren koster 1,1 milliarder kroner.


Vejforbindelse til Stevns: 600 millioner kroner

Stevns kan også få en vejforbindelse med det nye infrastrukturforlig. Selvom parterne ikke er klar til at stikke spaderne i jorden, så er der dog blevet afsat små 600 millioner kroner (591 millioner for at være nøjagtig) til en fornyet VVM-undersøgelse og efterfølgende anlæg af en vejforbindelse til Stevns.


Kollektiv trafik: Hurtigere S-tog og udvidelser af stationer

S-banen gøres hurtigere, førerløs og udvides: 1,8 milliarder kroner

Der skal være såkaldt metrodrift i S-togene. Det betyder, at S-banen på sigt skal automatiseres og gøres førerløs, mens der fremover skal være en afgang hver 7 og et halvt minut mod hver 10. minut i dag. Det skal blandt andet ske ved hjælp af et nyt signalsystem. Håndteringen af frekvensbåndet koster 100 millioner. DSB skal stå for udførelsen af dette.


S-togene skal også køre hurtigere. Der er afsat 328 millioner kroner til at få udbedret forhold på S-banen, som lige nu forhindrer togene i at køre hurtigt. 16 såkaldte ”knaster” vil blive udbedret, hvorefter hastigheden kan sættes op til S-banens maksimale hastighed på 120 kilometer i timen.


Og så skal S-banen i fremtiden også køre til Roskilde. Det skal ske med den nye generation af S-tog, som altså er førerløse og automatiserede. Den manøvre koster i alt 1,329 milliarder kroner.


Flere stationer opgraderes og udvides: 3,7 milliarder kroner

Københavns Lufthavn Station skal udvides med to ekstra perroner, mens kapaciteten også udvides. Som et separat projekt anlægges der også et vendespor ved Københavns Lufthavn Station. De to projekter koster 900 millioner kroner.


Københavns Hovedbanegård skal også opgraderes for i alt 1,115 milliarder kroner. Der afsættes 215 millioner til en modernisering af de passagervendte områder på Københavns Hovedbanegård og området ved Reventlowsgade med henblik på at give et markant løft, bedre kundestrømme og en mere tryg Hovedbanegård. 900 millioner skal gå til en såkaldt forenkling af sporene, der løber til og fra Hovedbanegården.


Ny Ellebjerg Station gøres til et stort knudepunkt for skinnebåren trafik i hovedstadsområdet. Parterne har afsat 438 millioner kroner til at anlægges perroner og en tunnelforbindelse.


Glostrup Station bliver også et vigtigt knudepunkt i fremtiden og skal derfor have anlagt fire fjern- og regionaltogsperroner til en pris på 433 millioner kroner.


Hillerød Station får 333 millioner kroner til en opgradering, hvor stationen i fremtiden kobles bedre sammen med Nordsjællands lokalbaner.


Herlev Station skal have flyttet en perron, så omstigningsforholdene mellem S-togene og den kommende letbane forbedres. Det skal koste 184 millioner kroner.


Carlsberg Station får et vendespor, der skal forhindre forsinkelser og aflysninger. Det afsættes der 164 millioner kroner til.


Nordhavn Station skal bygges om for 104 millioner kroner. Det skal sikre bedre omstigningsmuligheder mellem Metro og S-tog ved hjælp af forbedrede adgangsforhold.


Og til sidst kan det nævnes, at Nørreport Station skal forskønnes for 25 millioner kroner.


BRT-linjer rundt om København: 1,475 milliarder kroner

To BRT-ruter (bus rapid transit) rundt om København etableres. BRT-busser er en slags hurtigbusser, der som oftest kører i dedikerede busbaner og derfor kommer hurtigere frem og ikke skal holde i kø.


Den ene skal gå mellem Ishøj og Lyngby og får navnet 400S. Projektet kan igangsættes fra 2026, og der er afsat 950 millioner kroner til dette.


Den anden linje får navnet 200S og skal gå mellem Avedøre og Gladsaxe og kan ligeledes sættes i gang fra 2026. Denne linje har en anlægsramme på 525 millioner kroner.


Begge linjer skal binde en række S-togslinjer bedre sammen.

Andre projekter: Lynetteholm, Bispeengbuen, støjbekæmpelse, cykelstier og en bro

Statsgaranti til Lynetteholm: 12,7 milliarder kroner

Lynetteholm er også en del af infrastrukturaftalen. Parterne – med undtagelse af Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne – har reserveret 12,7 milliarder kroner til trafikbetjening af den kunstige halvø Lynetteholm. Her er flertallet enige om, at der skal anlægges en metroforbindelse f og en vejtunnel som forlængelse af Nordhavnstunnelen til Lynetteholm.


Støjskærme langs belastede områder: 3 milliarder kroner

Parterne har lavet en pulje på tre milliarder kroner til at bekæmpe støj fra trafikken. De skal primært gå til investeringer i støjskærme til særligt støjbelastede områder langs statsvejene, hvoraf mange af disse særligt hårdt ramte områder ligger i hovedstadsområdet.


Flere områder skal have støjskærme sat op allerede i 2022, og mange af dem ligger i hovedstadsområdet. Følgende remses op:

- Motorring 3 ved Nørregårdsvej i Rødovre (75 millioner)

- Holbækmotorvejen, Vallensbækvej i Vallensbæk (55,9 millioner)

- Rute 16 ved Meløse i Hillerød (18,4 millioner)

- Holbækmotorvejen, Bygaden i Brøndby (28,3 millioner)

- Rute 16 ved Kregme i Halsnæs (26,3 millioner)

- Fuglegårdsvej og Ellegårdsvej/Kildegårdsvej i Gentofte (45,5 millioner)

- Helsingørmotorvejen ved Lyngby (40 millioner)


Endnu en cykelbro i København: 150 millioner kroner

Med aftalen afsættes der er i alt tre milliarder kroner til at fremme cyklisme i hele landet frem til 2035. Det er penge, der kan gå til at fra cykelstier og intelligente løsninger som grønne bølger og så videre. Af dem er der indtil videre kun udmøntet 150 millioner kroner her og nu, og de skal gå til endnu en cykelbro over Københavns Havn mellem Nodre Tolbod og Refshaleøen. Det er dog en forudsætning, at Københavns Kommune vil bidrage med et lige så højt beløb, før broen kan realiseres.


Undersøgelsen af nedrevet Bispeengbuen: 10 millioner kroner

Parterne har også afsat 10 millioner kroner til en forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen, der går som en hævet motortrafikvej mellem Københavns og Frederiksberg kommuner.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Trafik

20000718-184214-1-1920x1307we

P-skilte i restordre: Nu må borgere vente på storstilet parkeringsprojekt

20200424-134836-L-5520x3680ma

Bøderegn på indfaldsveje efter hastighedsnedsættelse

hoved

Hovedbanegården ramt af strømafbrydelse - kan vare flere timer

20211008-102818-4-1920x1280we

DMI: Pas på, hvis du skal ud i trafikken i aften


Lorryland


Forsiden lige nu

Se flere