Roskilde Banks tidligere ledelse stævnes samlet

Roskilde Banks tidligere direktion og bestyrelse stævnes nu sammen med den krakkede banks interne og eksterne revision i et stort erstatningssøgsmål.

Det forklarer advokat Henrik Lind fra advokatfirmaet Gorrisen Federspiel, der er hyret af Roskilde Banks nuværende ejer, det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet til at føre erstatningssagerne. Det skriver dagbladet Børsen.
Henrik Lind ønsker ikke at fortælle præcist, hvor stort et beløb kravet vil komme til at lyde på. Men tabene i Roskilde Bank er samlet på over 10 milliarder kroner, samtidig mistede 32.000 aktionærer hele deres investering, da banken krakkede i 2008.
Dertil kommer en række privatpersoner, som tilsammen har tabt et stort trecifret millionbeløb på en række risikable finansielle produkter, som Roskilde Bank i årene op til krakket solgte meget aggressivt.
Senest tabte banken en sag i Pengeinstitutankenævnet, som har betydet, at op mod 1100 kunder har skullet have tilbagebetalt omkring en halv milliard kroner på grund af dårlig rådgivning omkring et enkelt produkt, som hed Aktiv Boliginvest, men som reelt var investering i udenlandske højrente obligationer.
»Jeg synes, det er rimeligt, at de stævnede får lejlighed til at se erstatningskravets størrelse sammen med deres advokater, inden det bliver kendt i offentligheden«, siger Henrik Lind.