Regionen hænger på arsengrund

Staten vil ikke bidrage til at rydde op på Collstrup-grunden ved Esrum Sø, hvor der i dag er en omfattende forurening med arsen-forbindelser efter Collstrup Træimprægnerings produktion på stedet fra 1936-76. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) skriver i et svar til
MF Pia Olsen Dyhr (SF), at jordforurening - og hermed problemet
på Collstrup-grunden - hører under Region Hovedstaden, og at
ministeren ikke finder anledning til, at regeringen blander sig
i regionens planlagte indsats over for den forurenede grund.
Miljøministeren ser ingen paralleller mellem Collstrup-grunden
og de to Cheminova-forureninger ved Harboøre Tange og Kærgård
Plantage, hvor staten har bevilliget penge til oprydning.Det
svar imponerer ikke Pia Olsen Dyhr, der bebuder flere spørgsmål
om sagen.- Collstrup-grunden er blandt de dyreste
forureningssager herhjemme - sammen med Cheminova. Man skal være
opmærksom på, at staten også her har spillet en rolle, da
virksomhederne jo lå på lejet statsjord. Og med udsivningen af
arsen til Esrum Sø kan jeg da godt se parallellen til Kærgården
Plantage. Jeg opfatter svaret, som at man vil tørre ansvaret af
på regionen, siger Pia Olsen Dyhr.Region Hovedstaden har
vurderet, at forureningen på grunden ikke påvirker grundvand,
drikkevand eller mennesker, og at den derfor ikke er prioriteret
til oprensning eller andre tiltag. Dog skal der i løbet af 2008
sættes et måleprogram i gang af arsenindholdet i de grøfter, der
fra grunden løber ned til Esrum Sø. Det sker, fordi der er
forskellige vurderinger af, hvor stor udsivningen er til søen.-
Jeg vil i den forbindelse bede Miljøstyrelsen holde sig
orienteret om Region Hovedstadens indsats på Collstrup-grunden,
skriver miljøministeren i sit svar.Regionerne har til sammen 380
millioner kroner årligt til jordforureningsopgaven.
Miljøstyrelsen har vurderet, at alene en oprydning af
Collstrup-grunden vil koste 200-250 millioner kroner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik