P-vagter gør byen tryg

Parkeringsvagterne i København har i de seneste to år været med til at gøre byen mere tryg.

I forbindelse med Sikker By- projektet har p-vagterne nemlig fået mulighed for at indberette det, når der var ting i gadebilledet, som kunne gøre byen mere usikker. Det har blandt andet været med til at forhindre tyverier fra biler og gjort borgerne meget mere trygge, fortæller DR København.
Og ifølge centerchef Anders Møller fra Center for Parkering, er det vidt forskellige ting, der indberettes:
- Det kan være noget, som kan udvikle sig eller udgøre en form for sikkerhedsrisiko. Det kan være et hul i vejen, et løst skilt som hænger og dingler eller det kan være nogle børn, som på grund af deres alder nok ikke burde være ude på gaden på det tidspunkt, hvor parkeringsvagterne kom forbi, siger han til DR København.
I et andet tilfælde oplevede en borger at blive ringet op af Center for Parkering, fordi en parkeringsvagt havde set, at borgerens GPS stod tændt i bilen. For at forhindre et eventuelt tyveri ville p-vagten derfor gøre opmærksom på situationen. Borgeren havde dog ikke mulighed for at hente GPS'en, da han var alene hjemme med sine børn. Derfor gik p-vagten hjem til borgeren, lånte bilnøglen og hentede GPS'en ind til den meget taknemlige borger.
Ifølge Anders Møller har projektet medført, at knap halvdelen af Københavns borgere nu føler sig mere trygge, når parkeringsvagterne er tilstede:
- Der er en oplevelse af, at nu er der en eller anden form for autoritet. Så skulle der ske et eller andet, så er der hvertfald én person, som på den ene eller anden måde vil agere i forhold til det her. Og det giver en form for tryghedsfølelse hos borgerne, siger Anders Møller til DR København.
Parkeringsvagternes indsats i forbindelse med Sikker By-projektet har været så stor en succes, at det forebyggende arbejde nu bliver en permanent del af p-vagternes job