Million-erstatning til socialdirektør

Køge Kommunes tidligere socialdirektør Ebbe Holm er af byretten blevet tilkendt en erstatning i million-klassen, fordi han i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen blev vraget og i stedet tilbudt jobbet som borgerservicechef i den ny kommune, skriver DAGBLADET Køge.

Det var hans fagforening HK Kommunal, som ønskede at få sagen prøvet ved domstolene, og HK har fået medhold i, at jobbet som borgerservicechef ikke var en passende stilling i forhold til direktørjobbet.
Ifølge HK er erstatningen efter byretsdommen på 7,7 millioner kroner, som udgør tjenestemandspensionen i forhold til en levealder på 78 år, men inden fagforeningen har nået at få armene ned, har kommunen besluttet at anke afgørelsen til landsretten.
- Så nu kan vi begynde forfra og om igen, lyder det ærgerligt fra faglig sekretær i HK, Pia Lund Jeppesen.
Hun er naturligvis godt tilfreds med byrettens dom, men ked af, at der formentlig vil gå endnu et år eller to før sagens endelig afslutning.
Sagen bliver berammet i næste uge, hvor parternes advokater og landsretten vedtager tidsplanen for de kommende forhandlinger og retsmøder.
Køges tidligere socialdirektør gennem 17 år var i sin tid eneste ansøger til direktørstillingen i den ny kommune, men blev vraget af overgangsbyrådet trods varme anbefalinger fra hele sit personale, den daværende kommunaldirektør Suzanne Aaholm og pæne skudsmål fra konsulentfirmaet Lund­gaard Konsulenter.
I første omgang valgte den forsmåede socialdirektør at tage imod jobbet som borgerservicechef, men søgte alligevel væk og blev inden årsskiftet leder af arbejdsmarkedsafdelingen i en anden kommune.
Dermed fraskrev han sig sin livsvarige tjenestemandspension, og det mente fagforeningen var dybt urimeligt.
- Spørgsmålet er, om der er tilbudt Ebbe Holm en passende stilling. Vi er ikke enige i byrettens afgørelse, og derfor har vi anket den til landsretten, siger Mogens Pejtersen, der er direktør for Forvaltningen for Politisk Udvalgskoordination, Sundhed og Borgerservice i Køge Kommune.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik