Mild straf for ulovlig sandsugning

For anden gang på under et år har et bygge- og anlægsfirma overskredet den tilladte mængde for råstofindvinding i Øresund, uden at det fik nogen særlige konsekvenser.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis, tirsdag. Ved starten af året var der tilladelse til at hente 41.000 kubikmeter sand på Disken, men efter en periode med intensiv sandsugning registrerede Naturstyrelsen, at der i januar var indvundet 56.000 kubikmeter råstof - altså en overtrædelse på 15.000 kubikmeter.

En lignende overtrædelse fandt sted ud for Vedbæk i foråret 2013, hvor sandsugere hentede 20 procent mere sand end tilladt.

Den ulovlige sandsugning ved Disken svarer til en overskridelse på otte procent i forhold til områdets samlede tilladte mængde på i alt 190.000 kubikmeter. Ifølge Naturstyrelsen har ét bestemt firma været skyld i overtrædelsen, og det pågældende firma, hvis navn styrelsen i går ikke ville oplyse, er blevet straffet med en påtale.

På trods af at råstofloven lægger op til, at overtrædelser som minimum straffes med bøde, har Naturstyrelsen valgt at se bort fra lovgivningen.

- I hverken denne eller tidligere episoder har vi vurderet, at overtrædelserne har været grove nok i forhold til at foretage politianmeldelser med henvisning til Råstofloven, siger funktionsleder Jakob Harrekilde.

På grund af de to overtrædelser vil miljøminister Kirsten Brosbøl (S) nu kigge nærmere på Naturstyrelsens tilsyn med sandsugerne i Øresund.

- Jeg har bedt Naturstyrelsen se på muligheden for at justere tilsynet med indvindingsmængderne med henblik på at undgå overskridelser i fremtiden, siger Kirsten Brosbøl.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik