Metro kræver klagesag genoptaget: Vi blev ikke hørt

Metroselskabet vil have klagenævn til at genoverveje, om naboer skal kunne stikke en kæp i hjulet på byggeri.

Arkiv foto Foto: TV2/Lorry

Metroselskabet frygter, at Cityringen bliver voldsomt forsinket og vil koste mange millioner kroner ekstra, hvis ikke aften- og natarbejde genoptages på tre byggepladser i København.

Derfor har selskabet mandag sendt en anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, der behandler de naboklager, som med øjeblikkelig virkning har stoppet byggearbejdet ud på de små timer.

Metroselskabet kræver, at nævnet genovervejer situationen, og bedyrer, at man ikke i tilstrækkelig grad blev inddraget, da nævnet i juli satte en stopper for udvidet arbejdstid ved Marmorkirken - og senere også ved Øster Søgade og Gammel Strand.

- Det, at Metroselskabet ikke blev inddraget, har således haft den konsekvens, at Natur- og Miljøklagenævnet ikke havde mulighed for at træffe sin afgørelse på et tilfredsstillende og veloplyst grundlag, skriver Metroselskabet til nævnet.

Metroselskabet fastslår, at alle parter har interesse i, at byggeriet står færdigt hurtigst muligt, og at hensynet til klagerne bør stå i forhold til den almene interesse:

- Ved vurderingen af, om en klage skal tillægges opsættende virkning, må der efter

Metroselskabets opfattelse også i interesseafvejningen tages et vist hensyn til de

almene formål, der ligger bag etableringen af Cityringen.

Hos Natur- og Miljøklagenævnet oplyser specialkonsulent Charlotte Vesth, at man har modtaget anmodningen, men at der nu følger en række procedurer, inden man er klar med en ny afgørelse.

- Vi modtog anmodningen mandag og har nu sendt den i høring hos sagens parter. De har to uger til at komme med bemærkninger til anmodningen, og mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, siger Charlotte Vesth.

Metroselskabet frygter, at klagesagerne vil forsinke Cityringen, som oprindeligt skulle være færdig i 2018, i et halvt års tid. Det betyder en merudgift i omegnen af 650-700 millioner kroner.

Ud over de problemer, som det nedlagte aften- og natarbejde ved Marmorkirken, Øster Søgade og Gammel Strand medfører, kan en naboklage ved Nørrebroparken ifølge selskabet risikere at få uoverskuelige konsekvenser med forsinkelser i op til seks år.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik