Ligger Danmarks smukkeste vandmølle i TV 2 Lorrys område? Nu kan du stemme

Tre vandmøller fra TV 2 Lorrys område er med i kapløbet om at blive Danmarks smukkeste vandmølle.

De fleste har set dem, når man bevæger sig ud i det danske landskab. Store, runde og ofte forbundet med idyl.

Men mange ved måske ikke, at vandmøllerne i Danmark har haft afgørende betydning for den første industriproduktion og vidner om et vigtigt stykke danmarkshistorie.

Derfor har organisationen Historiske Huse valgt at sætte fokus på vores sidste vandmøller i håb om at kommunerne landet over vil beskytte de resterende mølleanlæg.

quote De meget få velfungerende vandmøller, vi har tilbage, er levende kulturarv, de kan ikke genskabes, hvis først de tørrer ud og går til grunde

Birthe Luel, præsident for Historiske Huse

En skønhedskonkurrence udi vandmøller med støtte fra Realdania og Brebølfonden skal via afstemning munde ud i en kåring af Danmarks smukkeste vandmølle.

Og her er tre vandmøller fra TV 2 Lorrys område med i kapløbet om titlen.

Hellebæk Hammermølle, Lyngby Nordre og Lyngby Søndre Mølle og Tadre Mølle er blandt de 17 nominerede vandmøller, og alle kan til og med 24. november gå ind på historiskehuse.dk og stemme på deres favoritmølle.

 Vinderen af titlen 'Danmarks Smukkeste Vandmølle' kåres 25. november.

Én af de nominerede møller, i TV 2 Lorrys område, er Hellebæk Hammermølle, der er den sidste af syv møller som var en del af Kronborgs Geværfabrik.
Én af de nominerede møller, i TV 2 Lorrys område, er Hellebæk Hammermølle, der er den sidste af syv møller som var en del af Kronborgs Geværfabrik.
Foto: Per Gliese
Tadre Mølle ligger i det naturskønne Elverdamsdalen, og er stadig fuldt funktionsdygtig. I dag fungerer møllen som naturcenter og kulturhistorisk museum.
Tadre Mølle ligger i det naturskønne Elverdamsdalen, og er stadig fuldt funktionsdygtig. I dag fungerer møllen som naturcenter og kulturhistorisk museum.
Foto: Per Gliese

- Konkurrencen skal vise danskerne de fantastiske mølleanlæg og samtidig sætte fokus på behovet for at kommunerne passer godt på dem og sikre den vandtilførsel, som er nødvendig for vandmøllernes bevaring, fortæller Birthe Luel, præsident i Historiske Huse.

Der er i udvælgelsesprocessen lagt vægt på, hvor meget af den oprindelige struktur i møllens tilstand, som er bevaret, samt i hvilken grad omgivelser og landskab understøtter kulturarvsværdierne. 

Lyngby Nordre Mølle er også kandidat til titlen som Danmarks smukkeste vandmølle, og er den oprindelige mølle i Lyngby.
Lyngby Nordre Mølle er også kandidat til titlen som Danmarks smukkeste vandmølle, og er den oprindelige mølle i Lyngby.
Foto: Historiske Huse

- De meget få velfungerende vandmøller, vi har tilbage, er levende kulturarv, de kan ikke genskabes, hvis først de tørrer ud og går til grunde, siger Birhte Luel, og fortsætter:

- Det er helt afgørende, at vi benytter de muligheder, der ligger i for eksempel EU’s vandrammedirektiv for at gøre undtagelser af hensyn til kulturarven og sikre vandtilførslen til disse steder. Med kåringen af Danmarks smukkeste vandmølle håber vi at sætte fokus på alle de enestående steder, vi risikerer at miste, hvis ikke de får tilført vand, pointerer Birte Luel.

Siden 900-tallet har vandmøller prydet det danske landskab, og flere tusinde vandmøller har bidraget til velstand ved at udnytte de stærke kræfter i vandløbene.

quote Vandmøllerne er vores ældste industriarv og afgørende for forståelsen af vores historie. Der er mange ildsjæle, der arbejder på at passe på de sidste vandmøller i Danmark

Bertel Haarder, Formand for Folketingets Kulturudvalg

Men i kraft af at vandstanden mange steder er ændret, eller vandet er ført helt eller delvist uden om fungerende vandmøller, risikerer de historisk gamle møllehjul og bygningsdele at udtørre.

Som følge af EU’s vandrammedirektiv har mange kommuner i Danmark i en lang årrække arbejdet for at genoprette vandløb, men mange steder sker det på bekostning af vandmøllerne, selvom vandrammedirektivet giver mulighed for at gøre undtagelser for at passe på kulturarven.

Danmarks vandmøller

Uden… duer helten ikke

EU’s vandrammedirektiv er blevet iværksat for blandt andet at sikre fiskene. Når vandløbene genskabes, kan fiskene frit bevæge sig op ad vandløbene og yngle, men i flere tilfælde har det betydet, at man flere steder har ført vandet helt eller delvist uden om fungerende vandmøller, eller ændret vandstanden, så møllerne mister vand.

Men uden vand går hjulene til, og udtørring kan skade bygningsdele, der normalt står i vand.

Konkurrencen 'Danmarks smukkeste Vandmølle' er ifølge formand for Folketingets kulturudvalg en god måde at oplyse om den uerstattelige kulturarv som vandmøllerne repræsenterer:

- Vandmøllerne er vores ældste industriarv og afgørende for forståelsen af vores historie. Der er mange ildsjæle, der arbejder på at passe på de sidste vandmøller i Danmark, siger Bertel Haarder (V) og understreger vigtigheden af overlevelsen af de sidste vandløb:

- Men det er samtidig helt afgørende, at man ude i kommunerne er opmærksomme på at sikre vand til de meget få fungerende møller, som vi er så heldige stadig at have tilbage, understreger han.

De 17 nominerede vandmøller

De i alt 17 kandidater i konkurrencen dækker både kornmøller, hammermøller, papmøller og andre typer af møller.