Læger er under lup for overmedicinering

Sundhedsstyrelsen er i gang med at undersøge konkrete personer i sag om overmedicinering.

Overmedicineringen af patienter på Psykiatrisk Center Glostrup har vist sig at være så alvorlig, at Sundhedsstyrelsen og dens embedslæger er gået i gang med at undersøge sagen. Det skriver Politiken.

Sundhedsstyrelsen skal helt konkret undersøge, om tre ansatte på centret har overtrådt sundhedslovens regler om at handle med omhu og samvittighedsfuldhed - og dermed har bragt patienternes sikkerhed i fare.

Embedslægen begyndte allerede i juni at se nærmere på, om patienterne i Glostrup fik for høje doser antipsykotisk og beroligende medicin. Det skete på baggrund af en anonym klage fra de ansatte.

I første omgang var der tale om et såkaldt 'organisatorisk tilsyn', hvor Sundhedsstyrelsen så på centrets anvendelse af medicinen.

Men i løbet af sommeren har styrelsen modtaget en række journaler og instrukser, som har fået den til at udvide undersøgelsen til at omfatte tre lægers eller andre ansattes handlinger.

Sundhedsstyrelsen har igangsat "individuelle faglige tilsynssager", fremgår det af dokumenter, som Politiken har fået aktindsigt i.

- Der er tale om tre sundhedspersoner, hvis rolle vi ser nærmere på, siger styrelsens tilsynschef, Anne Mette Dons, til avisen.

Dermed har sagen om overmedicinering på centret i Glostrup udviklet sig til at kunne få langt mere alvorlige konsekvenser for dem, som har haft ansvaret for overmedicineringen. Lægerne risikerer at få påbud, blive sat under skærpet tilsyn eller få indskrænket deres arbejdsområde.