Kræver ny tilkørsel til motorvej

Lastbilerne fra grusgravene syd for Roskilde skal sendes på motorvejen, inden de kommer ind i selve Roskilde by, mener 14 grundejerforeninger og Dansk Byggeri.Det skriver Dagbladet Roskilde.

14 grundejerforeninger i Roskilde og brancheorganisationen
Dansk Byggeri blæser nu til kamp for, at der skal bygges et helt
nyt tilslutningsanlæg til Holbækmotorvejen ved Vindingevej i
Roskilde. Forslaget betyder, at biltrafikken helt skal væk fra
dele af den nuværende Vindingevej, som i stedet skal omlægges
til cykelsti.I stedet skal hele rampeanlægget, der hvor det i
dag er muligt at komme på Holbækmotorvejen i vestlig retning,
udbygges, så det bliver muligt for lastbilerne fra grusgravene
at komme af og på motorvejen i retning mod København. De 14
grundejerforeninger vil have trafikken lagt om for at få de
omkring 200 lastbiler, som dagligt kører til og fra områdets
grusgrave, ledt hurtigt ned på motorvejen.- I dag skal
lastbilerne ind i selve Roskilde By ad Vindingevej, til højre ad
Østre Ringvej og igen til højre ud ad Københavnsvej, hvis de
skal mod København. Vores forslag til et nyt rampeanlæg vil
mindske trafikken af lastbiler gennem byen. Ydermere vil
anlægget medvirke til en minimering af højresvingende lastbiler,
siger Flemming Jørck, der er talsmand for de 14
grundejerforeninger, som sammen med Dansk Byggeri har nedsat en
projektgruppe, som skal arbejde for det nye
tilslutningsanlæg.Hos Dansk Byggeri er vurderingen, at det vil
have store fordele for miljøet, at det vil blive muligt for
lastbilerne at komme hurtigere på motorvejen.- Mængden af
lastbiler er så stor, at det vil betyde relativt meget for
miljøet. Derudover vil der være meget tid og dermed penge at
spare i forbindelse med kørslen til og fra grusgravene, siger
John Hvass, der er områdesekretær i Dansk Byggeri.Han peger
samtidig også på trafiksikkerheden.- Netop højresvingende
lastbiler har kostet otte mennesker livet alene i år. Jeg håber,
at politikerne kan se fornuften i vores forslag, inden der
risikerer at ske en ulykke i Roskilde, hvor lastbilerne fra
grusgravene i dag må køre side om side med blandt andet unge
cyklister på vej til og fra skole, siger John Hvass.Han
forklarer, at han sammen med grundejerforeningerne har
præsenteret Folketingets trafikudvalg for forslaget. Og her var
holdningen positiv, hvis også Roskilde Kommune vil sige ja til
forslaget. - Men vi har ikke opnået den nødvendige lydhørhed i
Roskilde Kommune endnu, siger John Hvass.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik